OL702

Sobota 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

svékažmuR.JasunoutvářpoHosdine!žebsluku,tirosa1.Na3moudboť3*není,pipředsům.řu4tvýmjisvékažmuR.Jas5utvářnoupoHosdine!žebslu5ku,jsembylžeře2.Dob7mi,bychse*apo7řen,kokapřítvýmzům.una8čilsvékažmuR.Jas9utvářnoupoHosdine!žebslu9ku,žene,3.Vím,11podiHosjsoutvávedspra11lipojsihodroz11*žetí,nupráleva.řilko12podsvékažmuR.Jas13utvářnoupoHosdine!žebslu13ku,nuhodtvých15le4.Podrozstále,ze15trsloutiží.boť*ne16novšechsvékažmuR.Jas17utvářnoupoHosdine!žebslu17ku,poník,mě,tvůj5.Jsem19služebpřiní.tvá20bychpo*aznalsvékažmuR.Jas21utvářnoupoHosdine!žebslu21ku,svěcuoje,klad6.23slovtvýchlidi.po*uču24prosjesvékažmuR.Jas25utvářnoupodiHosne!žebslu25ku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,atiní,1.Na3rosmoudtvýmpředjipisům.*boťne4řuslumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,pobylkořen,Dob2.ře7mi,žejsemtvýmpříčilkazům.*bychase8unaslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,žesprane,Vím,Hos113.dipohodtvároznutí,lived11jsouprálepodva.jsipo12že*řilkoslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,nuhodtvých15le4.Podrozstále,ze15trsloutiží.boť*ne16novšechslumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,poník,mě,tvůj5.Jsem19služebpřiní.tvá20bychpo*aznalslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,svěcuoje,klad6.23slovtvýchlidi.po*uču24prosjeslumužebJasR.nou25svékažtvářudipone!25Hosku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,atiní,1.Na3rosmoudtvýmpředjipisům.*boťne4řuslumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,pobylkořen,Dob2.ře7mi,žejsemtvýmpříčilkazům.*bychase8unaslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,žesprane,Vím,Hos113.dipohodtvároznutí,lived11jsouprálepodva.jsipo12že*řilkoslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,zenuletvých15Pod4.hodroztislouboťvšechnoží.stá15trne*le,slumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,poník,mě,tvůj5.Jsem19služebpřiní.tvá20bychpo*aznalslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,svěcuoje,klad6.23slovtvýchlidi.po*uču24prosjeslumužebJasR.nou25svékažtvářudipone!25Hosku,
slumužebnouR.Jassvékažtvářudipone!Hosku,atiní,1.Na3rosmoudtvýmpředjipisům.*boťne4řuslumužebJasR.nou5svékažtvářupodine!5Hosku,pobylkořen,Dob2.ře7mi,žejsemtvýmpříčilkazům.*bychase8unaslumužebJasR.nou9svékažtvářupodine!9Hosku,spraževedVím,3.Hos11pone,dití,že*hodnujsi11lijsoutvározpráleva.poko12podřilslumužebJasR.nou13svékažtvářupodine!13Hosku,zenuletvých15Pod4.hodroztislouboťvšechnoží.stá15trne*le,slumužebJasR.nou17svékažtvářupodine!17Hosku,poník,mě,tvůj5.Jsem19služebpřiní.tvá20bychpo*aznalslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,svěcuoje,klad6.23slovtvýchlidi.po*uču24prosjeslumužebJasR.nou25svékažtvářudipone!25Hosku,
ku,Hosžebpodine!tvářnouukažJasR.muslusvéatiní,1.Na3rosmoudtvýmpředjipisům.*boťne4řuku,Hosžebpodine!noutvářukaž5JasR.muslusvépobylkořen,Dob2.ře7mi,žejsemtvýmpříčilkazům.*bychase8unaku,Hosžebpodine!noutvářukaž9JasR.muslusvélivedtvájsouHospodi11Vím,3.žesprane,leprářilpodva.nutí,že*11rozhodpokojsiku,Hosžebpodine!noutvářukaž13JasR.muslusvézetrletvýchroz15Pod4.nuhodslounotiží.le,15stáboťvšech*neku,Hosžebpodine!noutvářukaž17JasR.muslusvéponík,mě,tvůj5.Jsem19služebpřiní.tvá20bychpo*aznalslumužebJasR.nou21svékažtvářupodine!21Hosku,svěcuoje,klad6.23slovtvýchlidi.po*uču24prosjeku,Hosžebpodine!noutvářukaž25JasR.muslusvé
ku,Hosžebpodine!tvářnouukažJasR.muslusvéatiní,1.Na3rosmoudtvýmpředjipisům.*boťne4řuku,Hosžebpodine!noutvářukaž5JasR.muslusvépobylkořen,Dob2.ře7mi,žejsemtvýmpříčilkazům.*bychase8unaku,Hosžebpodine!noutvářukaž9JasR.muslusvélivedtvájsouHospodi11Vím,3.žesprane,leprářilpodva.nutí,že*11rozhodpokojsiku,Hosžebpodine!noutvářukaž13JasR.muslusvézetrletvýchroz15