OL702

Sobota 26. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 1. Nauč mě moudrosti a vědění, * neboť důvěřuji tvým předpisům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 2. Dobře mi, že jsem byl pokořen, * abych se naučil tvým příkazům. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 3. Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 4. Podle tvých rozhodnutí země trvá stále, * neboť všechno ti slouží. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 5. Jsem tvůj služebník, pouč mě, * abych poznal tvá přikázání. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! / 6. Výklad tvých slov osvěcuje, * poučuje prosté lidi. / R. Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine!