OL704

Úterý 27. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

žejsemChváR.tě,límhodvudině.vznikl2potaktypo1.Hos4ne,di*tyznáš,víš,zkou4amášvstákdyžvám.sekdyž5idámkylenjiž2.znáPováš6myšboneleky;zdáljdu*6ješ, +čuvšítyžím,7urtomýchcest.máš7všechsižejsemChváR.8tě,límvuhoddině.klvzni9potakřil3.Tys11cestvopřejsikalled11ví,*utmatky.v lů12vznijsemkltě,13lím4.Chváženě,ú*hodžaspotak13vudila.jsou14jetvožejsemChváR.15tě,límhodvudině.klvzni16potakdumouši,5.koDona18znášlenetipod19*tastajetana,lasta19uřentvo6.když20jsembyl*spřádánv skry20tu,země.biv hlu21náchžejsemChváR.22tě,límhodvudině.klvzni23potak
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovutypo1.Hos4ne,divíš,kdyžmášzkou4*tyznáš,avstávám.kdyždámse5ikylenjiž2.znáPováš6myšbonejduky;zdál6*čuurješ, +žím,le7totymýchvšechcest.všímáš7sižejsemChváR.8tě,límvuhoddině.klvzni9potakledví,Tys3.pře11řilstvocematky.kaljsi12ut*v lůklvznitak4.límChvátě,13jsemže*úně,hodžasdipo13vula.jsou14jetvovznijsemkltaklímR.Chvá15žetě,ně.hod17vudipoznášmouko5.Do18lenatipodstataduši,18*taujena,ne19lastav skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábivznijsemkltaklímR.Chvá22žetě,ně.hodpo24divu
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovuzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštourtyčujdune7*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +7simášžejsemChváR.8tě,límvuhoddině.klvzni9potakledví,Tys3.pře11řilstvocematky.kaljsi12ut*v lůklvznitak4.límChvátě,13jsemže*úně,hodžasdipo13vula.jsou14jetvovznijsemkltaklímR.Chvá15žetě,ně.hod17vudipoznášmouko5.Do18lenatipodstataduši,18*taujena,ne19lastav skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábivznijsemkltaklímR.Chvá22žetě,ně.hodpo24divu
vznijsemkltaklímR.Chvážetě,ně.hod3dipovuzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštourtyčujdune7*ležím,bovšechmýchcest.všíješ, +7simášžejsemChváR.8tě,límvuhoddině.klvzni9potakledví,Tys3.pře11řilstvocematky.kaljsi12ut*v lůtakpokldilímtě,13Chvá4.jsemvznižejetvola.ně,hodú*13vujsoužasvznijsemkltaklímR.Chvá15žetě,ně.hod17vudipodumouši,5.koDona18znášlelaustatajena,podstata19*netiv skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábivznijsemkltaklímR.Chvá22žetě,ně.hodpo24divu
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámsejižzdálkyky;znáváš6Po2.lenmyštožím,tyurjdune7*lebovšechsimýchcest.ješ, +7čumášvšídikltakpovuhodně.límtě,že8ChváR.jsemvzniví,ledut*kalTys3.přece11stvořilmatky.12jsiv lůtakpokldilímtě,13Chvá4.jsemvznižejetvola.ně,hodú*13vujsoužasvudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni15jsemši,du*podstakonale18Do5.znášmouutalajena,tine19tastav skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábidivutakpoklhodně.tě,límže22ChváR.jsemvzni
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámseky;*zdáljdunebovášmyš6Po2.znákyjižlensivšímášvšechmýchcest.tyto7ležím,čuješ, +urdikltakpovuhodně.límtě,že8ChváR.jsemvzniledví,Tys3.pře11řilstvocematky.kaljsi12ut*v lůtakpokldilímtě,13Chvá4.jsemvznižejetvola.ně,hodú*13vujsoužasvudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni15jsemši,du*podstakonale18Do5.znášmouutalajena,tine19tastav skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábidivutakpoklhodně.tě,límže22ChváR.jsemvzni
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámseky;*zdáljdunebovášmyš6Po2.znákyjižlensivšímášvšechmýchcest.tyto7ležím,čuješ, +urdikltakpovuhodně.límtě,že8ChváR.jsemvzniledví,Tys3.pře11řilstvocematky.kaljsi12ut*v lůtakpokldilímtě,13Chvá4.jsemvznižejetvola.ně,hodú*13vujsoužasvudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni15jsemši,du*podstakonale18Do5.znášmouutalajena,tine19tastav skryřentu,byl20jsem6.kdyžtvozenáchmě.v hlu21dán*spřábidivutakpoklhodně.tě,límže22ChváR.jsemvzni
divutakklpohodně.límtě,R.Chváževznijsemzkoumášaznáš,1.poHosdi4tyne,vstáikdyžvám.víš,když5ty*dámseky;*jižzdáljduneváš6Po2.ználenkymyšmášsiješ, +všícest.všechmýchžím,ty7boleurčutodikltakpovuhodně.límtě,že8ChváR.jsemvznijsiv lůmatky.stvokalceřil11pře3.Tysví,*utledditakpovuhodně,tě,že13Chvá4.límvznikljsemjela.*žasú14tvojsouvudikltakpohodně.tě,žeChváR.límvzni15jsemši,du*podstakonale18Do5.znášmouutalajena,tine19tastabináchdánv hluzemě.tvořen20když6.jsembyltu,spřá*v skrydivutakpoklhodně.tě,límže22