OL708

Úterý 28. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

tvénehoseR.tadosmidiHospone,tosliní,živ.byl2bychatanese1.3dosmitoní,hotvé3slitvé*pomopoHos3dine,slihobu.cipod4tvéletvénehoseR.5tadosmidipoHosne,tosli5ní,živ.byl6bychaz mýchústod2.Ne7mejboťdou*nevosloprav7dy,nuhodtí.fám8rozv tvátvénehoseR.9tadosmidipoHosne,tosli9ní,živ.byl10bychastále3.Tvůj11chcikon*nastře11žit,vždy.ky12naatvénehoseR.13tadosmidipoHosne,tosli13ní,živ.byl14bychavoldusi4.Pak15bužetokrá15*pročet,řízenaní.dámhle16tvátvénehoseR.17tadosmidipoHosne,tosli17ní,živ.byl18bychatvýšitmidu5.Bu19selumiji.předpisy,19kte*tvénehoseR.21tadosmidipoHosne,tosli21ní,živ.byl22bycharusvé6.Po23zvednupisůmce23předk tvýmmat*a24durozbuzech.kao24přítvýchtvénehoseR.25tadosmidipoHosne,tosli25ní,živ.byl26bycha
hoslitosetvémiR.netadosbychne,aživ.bylHosní,dipohotvéslitosemi31.netadostvé*pone,moní,3Hospodislihobu.cipod4tvéletvénehoseR.5tadosmidipoHosne,tosli5ní,živ.byl6bychaz mýchústod2.Ne7mejne*dy,boťvoslo7pravhodnuroztí.fámdou8v tváslihotoR.semi9tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos9podistřeležit,Tvůj3.11stákonchcinavždy.*naa12kytvénehoseR.13tadosmidipoHosne,tosli13ní,živ.byl14bychakráčet,Pak4.si15buduvolnatvářízení.*toprože16dámhleslihotoR.semi17tanetvédosne,dipo17Hosní,živ.byl18bychatvýšitmidu5.Bu19selumiji.předpisy,19kte*slihotoR.semi21tanetvédosne,dipo21Hosní,živ.byl22bychaceruk tvýmzved6.Po23svénuduburoz*apipřed23sůmkapřítvýchzech.mat24otvénehoseR.25tadosmidipoHosne,tosli25ní,živ.byl26bycha
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dihonetvéslimise31.tadostvédine,po*moto3Hosponí,slihobu.cipod4tvéleslihotoR.semi5tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos5podiústslovoNe2.od7mejz mýchdouboťprav7*nedy,nuhodtí.fám8rozv tváslihotoR.semi9tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos9podistřeležit,Tvůj3.11stákonchcinavždy.*naa12kyslihotoR.semi13tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos13podikráčet,Pak4.si15buduvolnatvářízení.*toprože16dámhletohosliní,seR.mi17nedostvétabychbylaživ.Hospo17ne,dimipředtvýpisy,du5.se19Bušitji.lu*ktemi20slihotoR.semi21tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos21podiceruk tvýmzved6.Po23svénuduburoz*apipřed23sůmkapřítvýchzech.mat24oslihotoR.semi25tanetvédosbychaživ.bylne,ní,Hos25podi
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dihonetvéslimise31.tadostvédine,po*moto3Hosponí,slihobu.cipod4tvéletohosliní,seR.mi5nedostvétabychbylaživ.Hospo5ne,divopravslody,od7Ne2.z mýchmejústhodv tvároznutí.ne*boťdou8fámtohosliní,seR.mi9nedostvétabychbylaživ.Hospo9ne,distřeležit,Tvůj3.11stákonchcinavždy.*naa12kyslihotoR.semi13tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos13podikráčet,Pak4.si15buduvolnatvářízení.*toprože16dámhletohosliní,seR.mi17nedostvétabychbylaživ.Hospo17ne,dimipředtvýpisy,du5.se19Bušitji.lu*ktemi20slihotoR.semi21tanetvédosbychne,aživ.bylní,Hos21podik tvýmpředcepisůmzved6.nu23Porusvétvýchpříokazech.a*buduroz24mattohosliní,seR.mi25nedostvétabychbylaživ.poHos25ne,di
tohosliní,semidosR.netvétabylbychaživ.Hospone,dislitohoní,mise3dos1.netvétahosliletvébu.dine,3Hospomocipodpo*tvétohosliní,seR.mi5nedostvétabychbylaživ.Hospo5