OL708

Úterý 28. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Tvůj zákon chci stále střežit, * na věky a navždy. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Pak si budu volně kráčet, * protože hledám tvá nařízení. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Budu se těšit tvými předpisy, * které miluji. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Tvůj zákon chci stále střežit, * na věky a navždy. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Pak si budu volně kráčet, * protože hledám tvá nařízení. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Budu se těšit tvými předpisy, * které miluji. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Tvůj zákon chci stále střežit, * na věky a navždy. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Pak si budu volně kráčet, * protože hledám tvá nařízení. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Budu se těšit tvými předpisy, * které miluji. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Tvůj zákon chci stále střežit, * na věky a navždy. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Pak si budu volně kráčet, * protože hledám tvá nařízení. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Budu se těšit tvými předpisy, * které miluji. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 1. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 3. Tvůj zákon chci stále střežit, * na věky a navždy. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 4. Pak si budu volně kráčet, * protože hledám tvá nařízení. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 5. Budu se těšit tvými předpisy, * které miluji. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. / 6. Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech. / R. Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ.