OL71

1. neděle postní C

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,v méR.Buďmnou,sePani.tísv ováš1.Kdo2překdo*ho,šídlíšchra2vyšNejmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v něne,v méPaR.Buď6mnou,seni.6tístisenicpři3.Ne7hoseútrapazlého7a*přinenuží.blímuk tvé8stalůmvysvým4.Vždyť9anpříkaz,odal9tožiliby*a10střecestách.na10tvýchvšechne,v méPaR.Buď11mnou,seni.11tískou5.Na12rusvýchnanerasou,12nepobys*anosvouhou.zilo13mendubudešPo6.zmiji14ahadešbupatčet,krá14*šladraku.lvupo15ine,v méPaR.Buď16mnou,seni.16tísho,prosvo7.„Vy17dímbokemně,žeto17lneprotochrá*o18ho,nímjméno.znáže18sly8.Vy19ho,šímbududebuvat, +19vzýza*ni,chráněmpři19v tísslaovím.“ním20ahone,v méPaR.Buď21mnou,seni.21tís
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,chrav o1.Kdo2vášpře*dlíškdoNej2šího,vyšmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v nětísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,niczlétihopři3.ho7Nesek tvése*a8trapaúpřiblíneží.stamu8nuvylůmdalan9svým4.Vždyťbya*střeto9okaz,přícestvýchtách.žili10všechnatísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,posou,nesvých5.Na12kouruzilraone13bys*ananohou.13svoumendubudešPo6.zmiji14ahadešbupatčet,krá14*šladraku.lvupo15itísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,toproželnesvo7.bo17„Vyho,dímho,nímpromně,kechrá*o17jméno.žeto18znádebuvzýslyším19Vy8.ho,v tísněmni,vat, +bu19přiduoavím.“slachrá*za20honímtísv méne,ni.seR.Buď21Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,chrav o1.Kdo2vášpře*dlíškdoNej2šího,vyšmocho,stíve3Všenu(+)nu:„Jsi2.niřekHos4dipoatvrz,ú4čištodouhožfám!“můjBůh,5*v nětísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,hozlénica*útrapřiho7Ne3.tisenenublístapřiží.se8pak tvémudalvyo4.svýmVždyťan9lůmstřeby*přía9tokaz,cestvýchtách.žili10všechnatísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,nesou,a*pobys5.svýchNaru12kousvounomenhou.nara13neozildeškrábučet,zmiji14Po6.haadudralvuiku.bupat15šla*podeštísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,toproželnesvo7.bo17„Vyho,dímho,nímpromně,kechrá*o17jméno.žeto18znádebuvzýslyším19Vy8.ho,v tísněmni,vat, +bu19přiduoavím.“slachrá*za20honímtísv méne,ni.seR.Buď21Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostíúto„JsičišHospo4řek2.ninu:(+)didouv něhožfám!“atvrz,4Bůh,můj*tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,hozlénica*útrapřiho7Ne3.tisenenublístapřiží.se8pak tvémudalvyo4.svýmVždyťan9lůmstřeby*přía9tokaz,cestvýchtách.žili10všechnatísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,nesou,a*pobys5.svýchNaru12kousvounomenhou.nara13neozildeškrábučet,zmiji14Po6.haadudralvuiku.bupat15šla*podeštísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,lneketožemně,svobodím17„Vy7.proho,jméžeznáno.chránímho,18o*toprodebuvzýslyším19Vy8.ho,v tísněmni,vat, +bu19přiduoavím.“slachrá*za20honímtísv méne,ni.seR.Buď21Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,niczlétihopři3.ho7Nesenunemustapřiblíží.traú*pa8ak tvésetoopříkaz,an9Vždyť4.svýmvydallůmtvýchnavšechcestách.bystře10a*ližitísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,a*nesou,bysnerusvých12Na5.pokousvounomenhou.razil13naodeškrábučet,zmiji14Po6.haadudralvuiku.bupat15šla*podeštísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,lneketožemně,svobodím17„Vy7.proho,jméžeznáno.chránímho,18o*toprovat, +devzýbudušímho,19Vy8.slybuaonímhoslavím.“v tísněm19přiza*ni,chrátísv méne,ni.seR.Buď21Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchravyššího,Kdo1.pře2v ovášmocnuVšeho,ve3dlíš*kdostí(+)„Jsiútopořek2.niHosnu:di4hoždouBůh,v něfám!“a4čiš*můjtvrz,tísv méne,ni.seR.Buď6Pamnou,niczlétihopři3.ho7Nesenunemustapřiblíží.traú*pa8ak tvésetoopříkaz,an9Vždyť4.svýmvydallůmtvýchnavšechcestách.bystře10a*ližitísv méne,ni.seR.Buď11Pamnou,a*nesou,bysnerusvých12Na5.pokousvounomenhou.razil13naodeškrábučet,zmiji14Po6.haadudralvuiku.bupat15šla*podeštísv méne,ni.seR.Buď16Pamnou,lneketožemně,svobodím17„Vy7.proho,jméžeznáno.chránímho,18o*toprovat, +devzýbudušímho,19Vy8.slybuaonímhoslavím.“v tísněm19přiza*ni,chrátísv méne,ni.seR.Buď21Pamnou,
tísv méne,ni.seR.BuďPamnou,Nejchra