OL713

Čtvrtek 29. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiR.Zepljelosti.nomivylivedví,Ra1.dujspra2tese,se,šíapoz Hosdi2*sluna,lichváříli.hoby3dobvujslatete2.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntispoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivynodivoHos7boť3.Nepospo*né,lehvoslo7správjehojelo.je8licedlnostaMi4.luje9spravepljevo,prá*ze9mivyti.losHospo10nodipoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivyúmypo5.Hos12nůvdinaky,trsl12srdhoceky13len*myšjekoleponí.všechpo13nahožjeBo6.zeBla14du,robla*din,zejehem14poHosvysivodu,li15ktejematek.zalil15svůjpoHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivyovokodi17po7.Hosnosekdohobdínad17mi,kdomi,bo17jí,*nadmiholost,doufa18v ješevyrvala8.byje19jichdužijimbysmrze19*ati,hlazavaldu.zavot20chopoHosdiR.Ze21pljelosti.no21mivy
poHosdiR.Zepljelosti.nomivylivedví,Ra1.dujspra2tese,šíse,*slupoz Hos2na,dichváříli.liaby3dobhovujslatete2.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntispoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivynodivoHos7boť3.Nepolehné,spo*livoslosprávje7jeholo.je8cedlnostaMi4.luje9spravepljevo,prá*ze9mivyti.losHospo10nodipoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivymyúsldi12po5.Hosnůvky*lenmyšjena12trky,ponalevšechkoní.srd13hocepoBohožhemjeze14Bla6.jedu,roktedu,podin,14Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy15sililvopoHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivyovokodi17po7.Hosnosekdohobdínad17mi,mi,kdodoubojí,17*nadmiholost,fa18v ješevyrvala8.byje19jichdužijimbysmrze19*ati,hlazavaldu.zavot20chopoHosdiR.Ze21pljelosti.no21mivy
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHoslivedví,Ra1.dujspra2tese,šíse,*slupoz Hos2na,dichváříli.liaby3dobhoHostevujpodina,route4Ci2.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevymidinolosti.jepl6ZeR.poHosslovovojeboťHos7Ne3.nodipolijesprávné,7leh*spoholo.ce8jedlnostaMi4.luje9spravepljevo,prá*ze9mivyti.losHospo10nodivymidinolosti.jepl11ZeR.poHosslmytrpo5.di12Hosúnůvjehokyna12ky,len*myškonapolení.cesrd13všechpoBohožhemjeze14Bla6.jedu,roktedu,podin,14Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy15sililvovymidinolosti.jepl16ZeR.poHosbdínadkopodi17Hos7.voono*nadjí,mi,kdo17mi,hobosemiv jeholost,dou18kdofarvalzevysmrti,byje19a8.dujichševalzachohladu.byjim20a*votžizavymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHosví,z Hoslipodina,dujte2Ra1.sprase,vedříchvádoblili.šíse,3slu*byahoHostevujpodina,route4Ci2.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevymidinolosti.jepl6ZeR.poHosvojesloné,správHos7poNe3.boťnovodihojelo.lehli8spo*cejevo,nostapráze*jeluspra9Mi4.dlvevymidinolosti.pl10jepoHosvymidinolosti.jepl11ZeR.poHosslmytrpo5.di12Hosúnůvjehokyna12ky,len*myškonapolení.cesrd13všechpoBohožhemjeze14Bla6.jedu,roktedu,podin,14Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy15sililvovymidinolosti.jepl16ZeR.poHosbdínadkopodi17Hos7.voono*nadjí,mi,kdo17mi,hobosemiv jeholost,dou18kdofarvalzevysmrti,byje19a8.dujichševalzachohladu.byjim20a*votžizavymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHosví,z Hoslipodina,dujte2Ra1.sprase,vedříchvádoblili.šíse,3slu*byahoHostevujpodina,route4Ci2.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevymidinolosti.jepl6ZeR.poHosvojesloné,správHos7poNe3.boťnovodihojelo.lehli8spo*cejevo,nostapráze*jeluspra9Mi4.dlvevymidinolosti.pl10jepoHosvymidinolosti.jepl11ZeR.poHosnasltrky,podinův12Hos5.myúponapovšechní.kolekyje13myš*lensrdcehohemjeBoHospodin,ro14Bla6.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li15bla*zesivyktevymidinolosti.jepl16ZeR.poHosmi,nadhokdosedino17Hos7.pookobdívov jehofamilost,mi,jí,bonad*dou17kdorvalzevysmrti,byje19a8.dujichševalzachohladu.byjim20a*votžizavymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHosví,z Hoslipodina,dujte2Ra1.sprase,vedříchvádoblili.šíse,3slu*byahoHostevuj