OL713

Čtvrtek 29. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili. / 2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 8. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili. / 2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 8. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili. / 2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 8. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili. / 2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 8. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili. / 2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 7. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 8. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti.