OL715

Středa 30. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

voslaovatR.Budukráže,Boli.můjnaky,dipone,chvá31.Hoslí,a*latvojivšechna3tválevebí!zbož4o2.5pravuvylovkráhoství,slá5tvétvéle.*6omluslavovato7duBuR.kráže,Boli.můjna7ky,lilidi3.byApo9čiu*oci,slátvéo9moříše.vznetvé10šekráje4.Tvé11lovstvíkrálov11všechstvítrtvá*a12davlákoleponí.všechpo12naslavovato13duBuR.kráže,Boli.můjna13ky,dinpoveje155.VěrHosa*bechsvasvýchvšech15sličinech.všechve16svýchvšechdin17po6.Hospoda*jí,zvepokdony,17saklečesklíné.18nyvšechslavovato19duBuR.kráže,Boli.na19můjky,
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjdipone,chvá31.Hoslí,a*latvojivšechna3tválevebí!zbož4o2.5pravuvylovkráhoství,slá5tvétvéle.*6omlunavatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjličilipo9by3.Auo*ci,sládio9motvéříše.vznetvé10šekrálovjeTvékrá114.stvílovtvávláa*davšechství11konapolení.tr12všechponavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdinpoveje155.VěrHosa*bechsvasvýchvšech15sličinech.všechve16svýchvšechdin17po6.Hospoda*jí,zvepokdony,17saklečesklíné.18nyvšechnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjdipone,chvá31.Hoslí,a*latvojivšechna3tválevebí!zbož4slátvého2.vypra5vuootvéle.ství,královmlu5*navatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdiliotvébypo9A3.ličiuřívznešeše.ci,o*9motvéslálovkrástvívšechTvé4.králov11jestvítrdavlá11tváa*koponaní.lepo12všechnavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjdinpoveje155.VěrHosa*bechsvasvýchvšech15sličinech.všechve16svýchvšechdin17po6.Hospoda*jí,zvepokdony,17saklečesklíné.18nyvšechnavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
vonavatky,R.Buduslaokráli.že,2Bomůjvšechdine,tvánachválí,31.poHosvelebí!la3jizboža*tvoslátvého2.vypra5vuootvéle.ství,královmlu5*navatky,voR.Budu7slaokráli.že,8Bomůjdiliotvébypo9A3.ličiuřívznešeše.ci,o*9motvéslástvívšechlov4.kráTvélov11stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda12a*potrnavatky,voR.Budu13slaokráli.že,14Bomůjvedinvšechsvých5.je15VěrpoHossvýchčivšechnech.bech15slisvavea*kdovšechny,jí,klesapodinpod17Hos6.sklínyčené.a*18povšechzvenavatky,voR.Budu19slaoli.krá20že,Bomůj
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavovšechdine,tvánachválí,31.poHosvelebí!la3jizboža*tvoslátvého2.vypra5vuootvéle.ství,královmlu5*můjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavootvédimoci,pou9A3.byliličiříšeše.*sláo10vznetvéstvívšechlov4.kráTvélov11stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda12a*potrmůjBože,ky,králi.duR.o13BuvatnaslavosvýchvevšechslibechjeHos15Věr5.dinpočisvýchnech.a*sva16všechvekdovšechny,jí,klesapodinpod17Hos6.sklínyčené.a*18povšechzveBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavovšechdine,tvánachválí,31.poHosvelebí!la3jizboža*tvoslátvého2.vypra5vuootvéle.ství,královmlu5*můjBože,ky,králi.duR.o7Buvatnaslavootvédimoci,pou9A3.byliličiříšeše.*sláo10vznetvéstvívšechlov4.kráTvélov11stvíkrájenapovšechkolení.tvávláda12a*potrmůjBože,ky,králi.duR.o13BuvatnaslavosvýchvevšechslibechjeHos15Věr5.dinpočisvýchnech.a*sva16všechvekdovšechny,jí,klesapodinpod17Hos6.sklínyčené.a*18povšechzveBomůjže,ky,králi.du19oBuR.vatnavosla
můjBože,ky,králi.duoBuR.vatnaslavovšechdine,tvánachválí,31.poHosvelebí!la3jizboža*tvoslátvého2.vypra5vuootvéle.ství,královmlu5*můjBože,ky,krá