OL715

Středa 30. týdne 2

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL715 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi. – Žalm 145

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

1. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

2. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

3. Aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vznešené říše.

4. Tvé království je království všech věků * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

5. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech * a svatý ve všech svých činech.

6. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, * a pozvedá všechny sklíčené.

R. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu