OL717

Úterý 31. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lit,chváR.BuduvevelHosne,dipomážní.kém2shronímspl1.Své3byslikdoctípřed3mi,*ChuHos3dina.posydoti,tosnase4jeHoskdo5dahle2.doubuhodipo5na,kychvá5*„Nalit:sršece!“ži6vajechválit,BuR.7duvelveHos7ne,dipomážní.kém8shroasek Hosme9po3.Roznouobdipo9senuzenymě,všechny9čikonvšechním*před10sklosekoleponí,lidna10skádiponuže11to4.proHos*onda,sámle11vlážíronaddy.nupa12jebuseJen13muje5.ni,všichdou13řitkomi.v ze14kdospí*chválit,BuR.15duvelveHos15ne,dipomážní.kém16shrodebumu6.17stvopotomvydeslou17*Bužit.nupříšvětprá18olekoní,18pomunarodu,7.li19sejenžjesathodí,bu19hládou*u„Tospra19dlnost:vedin!“poči20Hosnilchválit,BuR.21duvelveHos21ne,dipomážní.kém22shro
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrvace!“6kyježipodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senounyvšechkonnuse9diobsenímsklonyči9země,*předkoskápolení,všech10lidnanudi4.toprože11poHos*onda,sámžíle11vláronaddy.nupa12jekodouřitJen5.je13busemuv zespími.ni,všich13kdo*podine,HosduR.Bu15chválit,mážshroní.velve16kémdebumu6.17stvopotomvyprávět17žit.sloude*Bupomulekoní,18onupříšburodí,doudu,jenž19li7.nasevedlspranost:hlásat19hojepodin!“Hosu*„To20nilčipodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémpředmi,Své1.sli3nímsplbyChu*na.dictíkdo3poHossydoti,tosnase4jedipona,kdo2.hle5daHos*„Nalit:doubu5chváhošesrvace!“6kyježipodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémk Hosapo3.poRozme9senouvšechnynuse9diobnímsepřed*skloči9konnymě,zekoskápolení,všech10lidnanuležítože11pro4.dipoHosnadnujerody.da,on11*vlásámpakodouřitJen5.je13busemuv zespími.ni,všich13kdo*podine,HosduR.Bu15chválit,mážshroní.velve16kémdebumu6.17stvopotomvyprávět17žit.sloude*Bupomulekoní,18onupříšburodí,doudu,jenž19li7.nasevedlspranost:hlásat19hojepodin!“Hosu*„To20nilčipodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrce!“„Na*5chválit:žikypodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémnupodiseobmenou9Roz3.poak Hossemě,zenynímčipřed*všech9konnyskápolidkolení,sklo10senavšechnuležítože11pro4.dipoHosnadnujerody.da,on11*vlásámpakodouřitJen5.je13busemuv zespími.ni,všich13kdo*podine,HosduR.Bu15chválit,mážshroní.velve16kémžit.muBuslou*de6.potomstvo17budemupopříšní,kolevět18vypránuohlásatbudouhojejenžse19li7.du,rodí,naHosčinilpodin!“vedlnost:19sprau*„Topodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémmi,kdoctísliSvé1.by3nímpředspldojesytosti,dipona.na3HosChuse*budina,douho2.hlekdoda5poHosvašejesrce!“„Na*5chválit:žikypodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémpodik Hosnupome9Roz3.seanoučinykonzemě,9seobvšechnyskáponalidní,kolesenímsklo10před*všechnuležítože11pro4.dipoHosnadnujerody.da,on11*vlásámpakodouřitJen5.je13busemuv zespími.ni,všich13kdo*podine,HosduR.Bu15chválit,mážshroní.velve16kémžit.muBuslou*de6.potomstvo17budemupopříšní,kolevět18vypránuohlásatbudouhojejenžse19li7.du,rodí,naHosčinilpodin!“vedlnost:19sprau*„Topodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.