OL717

Úterý 31. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti, / 2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení, / 4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy. / 5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi. / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.