OL717

Úterý 31. týdne 2

Žalm 22

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL717 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. – Žalm 22

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

1. Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. * Chudí se najedí do sytosti,

2. kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * „Na věky ať žije vaše srce!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

3. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení,

4. protože Hospodinu náleží vláda, * on sám panuje nad národy.

5. Jen jemu se budou kořit všichni, * kdo spí v zemi.

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,

7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

Odpověď: Ž 22 (21),26a

Verše: Ž 22 (21)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu