OL719

Čtvrtek 31. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlediponu,vej1.Zpí2Hostetevujpratehrej2*vymu,dihovech!všecho3jejehonos2.Ho4seteze*nem,srdtýmsva4jméjí,dukdoce5rasedipona!dahle5Hosjí,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledaHosopožuj7va3.Utemohoci,dinu7jeajeletvář!hodej*hle8státevy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst!kya10sudrozjí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledaratom5.Po12Abstvožebka,jema,12sluhoba,kuje13no*syJaleho!vyho13vonášjeBůh,po6.Hos14sámdinmiplace*po15zehodnuroztí.je15hojí,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlediponu,vej1.Zpí2Hostetevujpratehrej2*vymu,dihovech!všecho3jehosvatýmHo2.noste4sejeseranem,4jmésrdceze*Hosdipona!jí,kdo5duhledají,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledaHosopožuj7va3.Utemohoci,dinu7jeajeletvář!hodej*hle8státevy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst!kya10sudrozjí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhonášjeBůh,po6.Hos14sámdinmiplace*po15zehodnuroztí.je15hojí,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlenu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechtýmjmésvanem,noste4Ho2.jesehodurají,*srdzece5sepodiHosna!kdohle5dají,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledapoHosdi3.vaUžuj7otemohoci,anu7jejeletvář!hodej*hle8státevy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst!kya10sudrozjí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplají,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
jí,durasesrdR.ZecediHospona.kdodahlenu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechtýmjmésvanem,noste4Ho2.jesehodurají,*srdzece5sepodiHosna!kdohle5dají,duraseR.Ze6cesrdpodina.Hoskdo6hledadinupoavažuj7U3.oHostelejetestáhotvář!moho7jehle*ci,dejvy,diktema4.tuj9Panatezrahočiu9nil,je*najekyhoúst!kya10sudrozjí,duraseR.Ze11cesrdpodina.Hoskdo11hledama,jehotom5.stvo12PoraAbJanokužeb12slusy*ka,levoho!ba,je13vyhoBůh,po*nášce6.poHosdin14sámjehorozjehodnutí.ze15miplají,duraseR.Ze16cesrdpodina.hlekdo16Hosda
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoradumu,tenu,hrejpravy*vejte2Zpí1.poHosdidijehovech!te3vujvšechonem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdoduHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst!jehoho10na*jekyazraHoshledapodina.srdce11ZeR.dují,serakdohosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplaHoshledapodina.srdce16ZeR.dusejí,kdora
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoradunu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdoduHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonuadihoježujte7U3.vaHospoolejestáhotvář!ci,7modejtehle*uvy,ktečinil,matujte9Pa4.dinasudkyrozúst!jehoho10na*jekyazraHoshledapodina.srdce11ZeR.dují,serakdohosluma,ježebka,Ab5.Potomstvora12vyvoholeho!Ja13sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo14Hos6.jenášsámrozhonujehodtí.mi15zeplaHoshledapodina.srdce16ZeR.dusejí,kdora
Hoshledapodina.srdceseZeR.jí,kdoradunu,hrejditemu,vej1.te2ZpípoHoshodijevech!pravuj3vy*otevšechnem,svatýmjméze*srdtenosse4Ho2.hojeHoshledapodina!sera5cejí,kdoduHoshledapodina.srdce6ZeR.dují,serakdonuadihoježujte7U3.vaHospoole