OL72

Pondělí po 1. neděli postní

3. neděle v mezidobí C

Při svěcení kostela

ZvětšitZmenšitResetovat

jsoune,duchR.PaTváva,slovot.a2žijsoukonjeHos1.podi3nůvob(+)čerkodo3lý,naHos*ši,pojestvu3duspojelehnůvdi4kazpříšezkuvý,li4ne(+)moudrost.mu4jsoune,duchPaR.Tvá5va,slovot.a6žijsoupředvypidi7po2.Hosno(+)sojsousy7né,správHos*ci,pora7srddostjasjený,nůvdi8kazrozoječi.(+)o8lusvětjsoune,duchPaR.Tvá9va,slovot.a10žijsoupodizeň3.11Hospředná,trpřímjenem11u*Hospona11ky,rokynodi12vy(+)všechpravjsouvé,12dilivedvé.ny12sprajsoujsoune,duchPaR.Tvá13va,slovot.a14žijsouslose4.Nechť15tismýšlemýchvai15úst +srdce,15hoSkápo*Hos16ne,ditelipimůj!vylo,16kujsoune,duchPaR.Tvá17va,slovot.a18žijsou
jsoune,duchR.PaTváva,slovot.a2žijsoukonjeHos1.podi3nůvčerstvuobjekona3do(+)lý,přínůvkazši,3dupodiHos*ne(+)zkuspoleh4jelivý,moudrost.še4mujsoune,duchPaR.Tvá5va,slovot.a6žijsoupředvypidi7po2.Hosno(+)sojsousy7né,správHos*ci,pora7srddostjasjený,nůvdi8kazrozoječi.(+)o8lusvětjsoune,duchPaR.Tvá9va,slovot.a10žijsoudiponempřed11zeň3.Hosnaky,jeu11ná,trpřímvyrodi12po*Hosnové,(+)jsoukydi12pravvedlispravé.nyvšech12jsoujsoune,duchPaR.Tvá13va,slovot.a14žijsouslovati15se4.Nechťlehoúst +15mýchsmýšine,dice,srdpo*Hos15tepikumůj!lilo,Ská16vyjsoune,duchPaR.Tvá17va,slovot.a18žijsou
jsoune,duchR.PaTváva,slovot.a2žijsoukonjeHos1.podi3nůvčerstvuobjekona3do(+)lý,nůvdipříši,dupo*Hos3nevý,(+)zkujespo4kazlilehmoudrost.še4mujsoune,duchPaR.Tvá5va,slovot.a6žijsoupipředsy2.poHosdi7vynorasodostsprávné,7jsou(+)rozkaznůvjeHos*srdci,di7poojeluči.ný,(+)8jassvětojsoune,duchPaR.Tvá9va,slovot.a10žijsounemdije3.zeňpřed11poHosky,Hos*popřím11unaná,trpravkyjsoudinovy12dirovedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechjsoune,duchPaR.Tvá13va,slovot.a14žijsouslovati15se4.Nechťlehoúst +15mýchsmýšine,dice,srdpo*Hos15tepikumůj!lilo,Ská16vyjsoune,duchPaR.Tvá17va,slovot.a18žijsou
žijsouvot.slova,TváR.Paduchane,jsoukojedonalý,nůvHos1.podikon3ši,du*Hospoobčer3(+)stvujelilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemužijsouvot.R.sloTváva,5jsouduchane,Pajsoupisysprávné,noHos2.podipředvy7Hos*poci,dinůvso7(+)radostsrdlujeosvětoči.jejasrozkaz(+)ný,8žijsouvot.R.sloTváva,9jsouduchane,Pajeunempřímzeňpřed113.podiHospo*Hosdiná,trna11ky,pravjsoudivy12norokyvedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechžijsouvot.R.sloTváva,13jsouduchane,Pamýchúst +vaiseti15Nechť4.sloce,srd*Hospole15smýšhokupivytelimůj!ne,16dilo,Skážijsouvot.sloR.va,17TváduchjsouPane,a
žijsouvot.slova,TváR.Paduchane,jsoulý,ko(+)načerobnůvdi3Hos1.pojedokonjepříkazspolehdu3ši,stvujepodinůvHos*mumoudrost.(+)nelivý,šezku4žijsouvot.R.sloTváva,5jsouduchane,Pasprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žijsouvot.R.sloTváva,9jsouduchane,Paupřímjená,trpředHos113.zeňdinemporovykyjsouHos*naky,nopo11dijsouspranyvedlivé.di12vé,pravvšech(+)žijsouvot.R.sloTváva,13jsouduchane,Pamýchúst +vaiseti15Nechť4.sloce,srd*Hospole15smýšhokupivytelimůj!ne,16dilo,Skážijsouvot.sloR.va,17TváduchjsouPane,a
žijsouvot.slova,TváR.Paduchane,jsounalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežijsouvot.R.sloTváva,5jsouduchane,Pasprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žijsouvot.R.sloTváva,9jsouduchane,Paupřímjená,trpředHos113.zeňdinempovyrokyky,Hos*11nadinopojsouspranyvedlivé.divšech12jsouprav(+)vé,žijsouvot.R.sloTváva,13jsouduchane,Pamýchúst +vaiseti15Nechť4.sloce,srd*Hospole15smýšhokupivytelimůj!ne,16dilo,Skážijsouvot.sloR.va,17TváduchjsouPane,a
žijsouvot.slova,TváR.Paduchane,jsounalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežijsouvot.R.sloTváva,5jsouduchane,Pasprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žijsouvot.R.slo