OL720

Sobota 31. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHoskteze1.Bla2ži,mudipona,bose2Hoskouli3*ktevelpřiních.v jebu3honaze2.Moc4debutompostvo,jemi4honýchřádlile5ko*požehno.bu5podekteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hoskteze3.Bla7ži,muaslise7toosečupůj7*staje,práleva.své8podcinekyzaboť4.Ne9napavěčko9*vesá,vedspradevý.liti10bukteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hosjezmuho5.Je12cesrd*rozse,lé,ži12bonechudým,je,lu13trpoho6.je14rostštědmochona14*jevždy,v slávě.rospo15tekteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hossesli3.zeBlamu7kteži,je,sta*ču7toapůjprálepodva.osvé8secinekyzaboť4.Ne9napavěčko9*vesá,vedspradevý.liti10bukteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoszmužilé,Je5.hosrd12ceje*rozne12se,bochudým,je,lu13natrvždy,štědho14je6.porostv slátevě.je*ho15mocporoskteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hossesli3.zeBlamu7kteži,je,sta*ču7toapůjprálepodva.osvé8secikosá,zave*věčboťna9Ne4.kynespradelibuvedvý.pa10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektelé,nežibose,hosrd12Je5.jecezmuchudým,roz*lu13je,natrvždy,štědho14je6.porostv slátevě.je*ho15mocporoskteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hos
poHosbodina.zemuži,R.Blasektesebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5buHosbodipona.zemuži,6BlaR.sekteslitosezemu7Bla3.kteži,se*staoapůj7čuje,práleva.své8podcizakonesá,boť4.na9Nekydesprabuvedlivý.věč10ve*patiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektelé,nežibose,hosrd12Je5.jecezmuchudým,roz*lu13je,natrvždy,štědho14je6.porostv slátevě.je*ho15mocporosHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likoupotomjehokostvo,po*bude4Moc2.zeminapodebužehno.řád5lelinýchHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektetosliamuži,7Bla3.zesektepodlecipráva.je,sta*7půjčuosvésekosá,zave*věčboťna9Ne4.kynespradelibuvedvý.pa10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektelé,nežibose,hosrd12Je5.jecezmuchudým,roz*lu13je,natrvždy,štědho14je6.porostv slátevě.je*ho15mocporosHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektetosliamuži,7Bla3.zesektepodlecipráva.je,sta*7půjčuosvésekosá,zave*věčboťna9Ne4.kynespradelibuvedvý.pa10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektelé,nežibose,hosrd12Je5.jecezmuchudým,roz*lu13je,natrvždy,štědho14je6.porostv slátevě.je*ho15mocporosHosbodipona.zemuži,16BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likouhopomijetomstvo,bude4Moc2.zenabudepožehno.le5po*konýchliřádHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektetopůjačuje,ži,mu7Bla3.zeseslikteleprácipodva.seo8sta*svékosá,zave*věčboťna9Ne4.kynespradelibuvedvý.pa10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sektelé,ne