OL721

Úterý 32. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. / 2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 3. Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetrvá věky. / 4. Hospodin dává krokům člověka sílu, * má zalíbení v jeho životní cestě. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře. / 5. Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ věky. / 6. Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji obývat věčně. / R. Ústa spravedlivého mluví moudře.