OL721

Úterý 32. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lihotaR.Úsvedspraře.moudmludinafej1.Dou2pov Hos*pakro,dešbuačiň2dobmiapřev ze3vatklidu.šit3sepodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlučujepo3.Hos7pedinúbezných,honžio7votjichpředic*8jetvíky.tr8kropo4.Hos9dinlu,kačlokům9v jehoza10*becestě.votži10lihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mluačiňse5.Chraň12hozlépře*ažidob12ré,ky.ješ13budouved6.Spra14libu*mi,dounitvlast14zevěčně.oji15vatlihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitpodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mluječuodin7po3.Hospených,*honúdicvotži7bezky.jejich8tvípřetrčlokrokůmpodin9Hos4.beza*9kalu,cestě.ho10v jevotžilihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mludobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky.*a13ješžipředoubuvlastli14ved6.Spradouji*buzenit14mi,věčně.o15vatlihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítoulihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mluječuodin7po3.Hospedichonných,*tvívotži7úbezky.jich8jetrpřečlokrokůmpodin9Hos4.beza*9kalu,cestě.ho10v jevotžilihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mludobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky.*a13ješžipředoubuvlastli14ved6.Spradouji*buzenit14mi,věčně.o15vatlihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
homluře.moudtaspraÚsR.livedčiňdobaro,v Hospo2Dou1.fejnadiv zevatmipak*bu3dešpřeklidu.a3sešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichkačlolu,din9Hos4.pokrokůmživotcestě.zabe10*v jehohomlumoudře.ÚsR.taspra11liveddobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky.*a13ješžipřenitzevlastmi,vedli14Spra6.doubuvěčvatně.*doubuji15ohomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichkačlolu,din9Hos4.pokrokůmživotcestě.zabe10*v jehohomlumoudře.ÚsR.taspra11liveddobčiňré,5.seChraňzlé12ahoky.*a13ješžipřenitzevlastmi,vedli14Spra6.doubuvěčvatně.*doubuji15ohomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichkačlolu,din9Hos4.pokrokůmživotcestě.zabe10*v jehohomlumoudře.ÚsR.taspra11livedžipře*ješré,aky.hozlé12Chraň5.seadobčiňnitzevlastmi,vedli14Spra6.doubuvěčvatně.*doubuji15ohomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichkačlolu,din9Hos4.pokrokůmživotcestě.zabe10*v jehohomlumoudře.ÚsR.taspra11livedžipře*ješré,aky.hozlé12Chraň5.seadobčiňnitzevlastmi,vedli14Spra6.doubuvěčvatně.*doubuji15ohomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemižítvéčemtousrdce.v Hospo4dujse2.Raa*ti,diponu,homlumoudře.ÚsR.taspra6livedvotbezžiných,úhondino7peHos3.poječutrky.dictvíje8*přejichkačlolu,