OL722

Čtvrtek 32. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

na!dipošeR.DuHoschvalmá,choHos1.podin2za*zjedky,nostvěr2natlačeuným,prá3volačným.2.4chlébsvobopo*Hos5vydinně.zu5vězjena!dipoHosR.Du6chvalmá,šeočiHos3.podin7otvínadinposle7pým,*Hosčesklíné,při8jemulujemipo4.Hos9dinpodinvedspra9*Hosvé,livalhostěce.chrá10přina!dipoHosR.Du11chvalmá,šejerusi5.poHosdin12popoda*vu,lerotka12vdoabožbeztuků.tema13cesvláddenoutpo6.Hos14budinóSiBůh,na14*tvůjky,koponaní.lepone,15všechna!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,choHos1.podin2za*zjedky,nostvěr2natlačeuným,prá3voHos*ným.po2.4lačchlébvězzujeně.vy5dinbosvona!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šejerusi5.poHosdin12popoda*vu,lerotka12vdoabožbeztuků.tema13cesvláddenoutpo6.Hos14budinóSiBůh,na14*tvůjky,koponaní.lepone,15všechna!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedponým.Hos*din2.4lačchlébvězjeně.vysvo5zubona!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šejerusi5.poHosdin12popoda*vu,lerotka12vdoabožbeztuků.tema13cesvláddenoutpo6.Hos14budinóSiBůh,na14*tvůjky,koponaní.lepone,15všechna!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedponým.Hos*din2.4lačchlébvězjeně.vysvo5zubona!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šerotjesiakapodinpod12Hos5.rupotubezcesbožků.vu,a12*vdomatelenoutnavládky,dinpo14Hos6.debunapovšechkolení.Bůh,Si15tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedponým.Hos*din2.4lačchlébvězjeně.vysvo5zubona!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šerotjesiakapodinpod12Hos5.rupotubezcesbožků.vu,a12*vdomatelenoutnavládky,dinpo14Hos6.debunapovšechkolení.Bůh,Si15tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedponým.Hos*din2.4lačchlébvězjeně.vysvo5zubona!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šerotjesiakapodinpod12Hos5.rupotubezcesbožků.vu,a12*vdomatelenoutnavládky,dinpo14Hos6.debunapovšechkolení.Bůh,Si15tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedzujesvobovězně.lačchléb42.podinvyHos*ným.na!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šerotjesiakapodinpod12Hos5.rupotubezcesbožků.vu,a12*vdomatelenoutnavládky,dinpo14Hos6.debunapovšechkolení.Bůh,Si15tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozauvoprátlačeným,ky,2na*zjedzujesvobovězně.lačchléb42.podinvyHos*ným.na!dipoHosR.Du6chvalmá,šečisleopým,podin7Hos3.tvíojesklímučené,po*din8Hospřinasprajevedlivé,4.poHosdin9lumistěhopřivalce.dinpo10Hos*chrána!dipoHosR.Du11chvalmá,šerotjesiakapodinpod12Hos5.rupotubezcesbožků.vu,a12*vdomatelenoutnavládky,dinpo14Hos6.debunapovšechkolení.Bůh,Si15tvůj*ne,ópona!dipoHosR.Du16má,chvalše
na!dipošeR.DuHoschvalmá,věrnost1.poHosdin2chozau