OL723

Pátek 32. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHosjichžcesze1.Bla2jetěm,kte*ná,honříjeta2úbezkočekráv zá3vě.noHos3dipočekrákdoR.Bla4těm,zenodipově.kov zá4Hosdbanatěm,5ze2.Blakdo*hlení,dahoje5přisrdlýmcem.ho6cečekrákdoR.Bla7těm,zenodipově.kov zá7Hoshledám,lým3.Ce8cemsrdodsechýa9dej,*nebychpipředsů!lil9tvýchodčekrákdoR.Bla10těm,zenodipově.kov zá10Hosuchosvém4.Ve11cisrdrok,vám11tvůjprohřebych*a12nesetobě.prošil12tičekrákdoR.Bla13těm,zenodipově.kov zá13Hosmusvésludob14kaž5.Prorobychbylaživžeb14ku,slotvévo.a*za15valchočekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hosoči,Ote176.vřidiji*18zorupokona.tvévy18hočekrákdoR.Bla19těm,zenodipově.kov zá19Hos
kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHostacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3HosčekrákdoR.Bla4těm,zenodipově.kov zá4Hosdbanatěm,5ze2.Blakdo*hlení,dahoje5přisrdlýmcem.ho6cečekrákdoR.Bla7těm,zenodipově.kov zá7Hoshledám,lým3.Ce8cemsrdodsechýa9dej,*nebychpipředsů!lil9tvýchodčekrákdoR.Bla10těm,zenodipově.kov zá10Hoschousrd11svém4.Vecibychse*atvůjvám11rok,toprotibě.pro12nešilhřečekrákdoR.Bla13těm,zenodipově.kov zá13Hosslumužeb5.kažProdob14svéroa*zaživchoku,14abychbylslovo.val15tvéčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hos*či,pozo6.teOvři17otvéhokona.ji18ruvydičekrákdoR.Bla19těm,zenodipově.kov zá19Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hoskov zázeR.Bla4čekrákdotěm,vě.noHos4podidbanatěm,5ze2.Blakdo*hlení,dahoje5přisrdlýmcem.ho6cečekrákdoR.Bla7těm,zenodipově.kov zá7Hoshledám,lým3.Ce8cemsrdodsechýa9dej,*nebychpipředsů!lil9tvýchodčekrákdoR.Bla10těm,zenodipově.kov zá10Hoschousrd11svém4.Vecibychse*atvůjvám11rok,toprotibě.pro12nešilhřekov zázeR.Bla13čekrákdotěm,vě.noHos13podisvémukaž5.Pro14rodobbychaku,živbylžebslu14slotvévo.a*za15valchokov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16podi*či,pozo6.teOvři17otvéhokona.ji18ruvydikov zázeR.Bla19čekrákdotěm,vě.noHos19dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hoskov zázeR.Bla4čekrákdotěm,vě.noHos4podidbanatěm,5ze2.Blakdo*hlení,dahoje5přisrdlýmcem.ho6cekov zázeR.Bla7čekrákdotěm,vě.noHos7podihledám,lým3.Ce8cemsrdodsechýa9dej,*nebychpipředsů!lil9tvýchodčekrákdoR.Bla10těm,zenodipově.kov zá10Hoschovámtvůjsvém4.srd11Veucineseprorok,bych*a11totibě.šilhře12prokov zázeR.Bla13čekrákdotěm,vě.noHos13podislumužeb5.kažProdob14svéroa*zaživchoku,14abychbylslovo.val15tvéčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hos*či,pozo6.teOvři17otvéhokona.ji18ruvydikov zázeR.Bla19čekrákdotěm,vě.noHos19dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hoskov zázeR.Bla4čekrákdotěm,vě.noHos4podinajehoze2.těm,5Bladbakdolýmsrdcecem.ní,hle*5hopřidakov zázeR.Bla7čekrákdotěm,vě.noHos7podidám,ne*hledej,3.lýmCesrd8cemtvýchpředlilodpisů!bychse9achýodkov zázeR.Bla10čekrákdotěm,vě.