OL724

Středa 33. týdne 2

Žalm 150

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL724 – Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh vševládný. – Žalm 150

R. Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh vševládný.

1. Chvalte Hospodina v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho vznešené obloze!

2. Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

R. Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh vševládný.

3. Chvalte ho hlaholem polnice, * chvalte ho harfou a citerou!

4. Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

R. Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh vševládný.

5. Chvalte ho zvučnými cimbály, * chvalte ho cimbály hlučnými!

6. Všechno, co dýchá, * ať chválí Hospodina!

R. Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh vševládný.

Odpověď: Zj 4,8b

Verše: Ž 150

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu