OL726

Středa 34. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci. / 2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 5. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají. / 6. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 7. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi, / 8. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci. / 2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 5. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají. / 6. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 7. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi, / 8. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci. / 2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 5. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají. / 6. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 7. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi, / 8. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci. / 2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. / 4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 5. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají. / 6. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. / 7. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi, / 8. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva. / R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.