OL726

Středa 34. týdne 2

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL726 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. – Žalm 98

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

5. Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají.

6. Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

7. Před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,

8. aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

Odpověď: Ž 98 (97),1a

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu