OL727

Pátek 34. týdne 2

Žalm 84

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL727 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! – Žalm 84

R. Hle, stánek Boží mezi lidmi!

1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.

R. Hle, stánek Boží mezi lidmi!

2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata:

3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!

R. Hle, stánek Boží mezi lidmi!

4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit.

5. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * půjde se silou stále větší.

R. Hle, stánek Boží mezi lidmi!

Odpověď: Zj 21,3b

Verše: Ž 84 (83)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu