OL73

Úterý po 1. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2osemnou1.Ve3telebslavu*opoHos3na,dihojméno!jmespo4jeludinaaHle2.daljsem5Hospobosvodilslyvyšel5*vymě,obav.mýchze6všechzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8omu,hleď3.Po9k nětete,rozse9sevenemuše*va10setvářhanvatbou.zar10volal,zaHle,u114.žákboslyšel,dinHosa11povevšechmo*po12muhltech.je12strashozedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14oovyčidi15po5.Hosnovedlispravé,hle15nasejich*k je16vosluch.hoklo16jehněvstípo6.Hos17nůvdichazlo,ty,17kdozedilzevy18by*ahlananě.kuvzpo18mínzedilvšechR.Pán19bosvovybav.mých20olavoli,li21ved7.Spraslyšel,dinHosa21poz kažjebo22svo*vydilně.je22tísjichpodinko8.Blíz23Hosješezkroutěm,kdo23maduchu*nasrd23ce,ňuchraje.mezlo24zazedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2opomnouHosdina,Ve1.lebte3sehojméjeno!slavu4o*spojmeludinaaHle2.daljsem5Hospobosvodilslyvyšel5*vymě,obav.mýchze6všechzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8omu,sete9hleď3.Pok něševa*tvářrozvese9te,vathanbou.nemu10sezaravolal,HosuHle,4.11bozažákmopo*hlpodinsly11šel,hostrastech.vemu12jevšechzedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14očiohle5.poHosdi15vynojichk jevé,*vospra15nalivedjehosluch.16klosestíty,kdopo6.di17Hoshněvnůvdilhlazecha17zlo,byvy*akunaně.ze18mínvzpozedilvšechR.Pán19bosvovybav.mých20oli,laa7.vedSprali21vosvošel,*vybopo21Hosdinslytísjichně.je22diljez kažkdodintěm,makoje23Blíz8.poHosce,na*duzkrou23srdšechraňuzaje.chuzlo24mezedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2opomnouHosdina,Ve1.lebte3sehojméjeno!slavu4o*spojmeludinaaHle2.daljsem5Hospobosvodilslyvyšel5*vymě,obav.mýchze6všechzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8omu,sete9hleď3.Pok něševa*tvářrozvese9te,vathanbou.nemu10sezaravolal,HosuHle,4.11bozažákmopo*hlpodinsly11šel,hostrastech.vemu12jevšechzedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14očiohle5.poHosdi15vynojichk jevé,*vospra15nalivedjehosluch.16klosestíty,kdopo6.di17Hoshněvnůvhlabyvydilcha17a*zlo,nakuně.ze18zevzpomínzedilvšechR.Pán19bosvovybav.mých20oli,laa7.vedSprali21vosvošel,*vybopo21Hosdinslytísjichně.je22diljez kažkdodintěm,makoje23Blíz8.poHosce,na*duzkrou23srdšechraňuzaje.chuzlo24mezedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
omýchbav.vysvoR.Pánzevšechbodilna,dipo*oslaleb1.te3VemnouHossejméjehono!jme4vuluspoavynaslyšelmě,daljsem5Hle2.poHosdimýchovšechbav.svobo6vy*zedilomýchbav.vysvo7PánR.zevšechbodilveseserozte,k ně3.Pohleďtemu,9vatzarbou.hantvářse10va*šemunepodinslyHosšel,ubožáka11Hle,4.zalal,vohostrasjetech.mohl12po*vevšechmuomýchbav.vysvo13PánR.zevšechbodilspranahlevé,vedlidino15Hos5.poočivyjeklohosluch.jichvo16k je*sestíty,kdopo6.di17Hoshněvnůvhlabyvydilcha17a*zlo,nakuně.ze18zevzpomínomýchbav.vysvo19PánR.zevšechbodilHosli,adinpovedli21Spra7.lavodilbojesvosly21vyšel,*tísně.jichz kaž22jetěm,dinkdo8.koBlízje23poHossrdce,ma23šezkrouchrazaňuje.*dunachu24mezloomýchbav.vysvo25PánR.zevšechdilbo
omýchbav.vysvoR.Pánzevšechbodilna,dipo*oslaleb1.te3VemnouHossejméjehono!jme4vuluspoavynaslyšelmě,daljsem5Hle2.poHosdimýchovšechbav.svobo6vy*zedilomýchbav.vysvo7PánR.zevšechbodilveseserozte,k ně3.Pohleďtemu,9vatzarbou.hantvářse10va*šemunepodinslyHosšel,ubožáka11Hle,4.zalal,vohostrasjetech.mohl12po*vevšechmuomýchbav.vysvo13PánR.zevšechbodilspranahlevé,vedlidino15Hos5.poočivyjeklohosluch.jichvo16k je*sekdoty,chazlo,nův6.Hospodistíhněv17mínkuvzponaně.vyhla18a*byzezedilomýchbav.vysvo19PánR.zevšechbodilpodinaHosslyšel,li21Spra7.vedlali,vojichtísjeně.dil*vysvoboz kažje22zkroukdomašejeHos23Blíz8.kodintěm,pozameňuchraje.