OL73

Úterý po 1. neděli postní

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL73 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch.

6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Odpověď: Ž 34 (33),5b

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu