OL73

Úterý po 1. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 1. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 2. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 4. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 5. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, * k jejich volání se kloní jeho sluch. / 6. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. / 7. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně. / 8. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje. / R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.