OL75

Čtvrtek po 1. neděli postní

Úterý po 6. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

lal,voKdyžR.jsemšelsslymě.poHosvyne,diHospo1.Chci3lit,chválýmsvýmne,di3cevy*žesslysrd3cem,mýchúst.šel4vaslohrát5ti2.Buduly,před5antvářna*vrh6nusesvamuremsmě6k tvému6chrámulal,vo7jsemR.Kdyžslyšelsmě.poHos7vyne,ditvéjmévit3.Sla9dubudevšenenona9boťrotuprojsidob9tvounost,a9věrtvoujménole*zve10svébilbeslíní.a10zasvélal,11vo4.Kdyžjsemmě,šelsvy11slyrozjsi*v mé12dušilu.hoj12nillal,vo13jsemR.Kdyžslyšelsmě.poHos13vyne,ditvájechra5.Za15ňuprodinpovipra15*Hosce.zacočal.do16čí,kondobtvárodi17po6.Hosne,ky,*lotatr17napoušotěj!rusvých18nekoulal,vo19jsemR.Kdyžslyšelsmě.Hospo19vyne,di
dipone,jsemR.KdyžHoslal,vomě.šels2slyvyHospo1.Chci3lit,chvásrdsvýmcem,dine,3lýmcemýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttismětvářremse6nu*vrhnachrámumuk tvému6svapodine,R.Když7Hoslal,jsemvomě.šels8slyvytvéjmévit3.Sla9dubuvšedejsineno9naboťatutvouprotvou9rodobsvébillenost,věr9*zveslízasvéní.benojmé10aslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipodine,R.Když13Hoslal,jsemvomě.šels14slyvytvájechra5.Za15ňuprodinpovipra15*Hosce.zacočal.do16čí,konrodobta6.poHosdi17tváne,*ky,lotr17napoušotěj!rusvých18nekoupodine,R.Když19Hoslal,jsemvomě.šels20slyvy
dipone,jsemR.KdyžHoslal,vomě.šels2slyvyHospo1.Chci3lit,chvásrdsvýmcem,dine,3lýmcemýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttiremsměk tvé*nuvrhse6tvářnachrámumusvamu6podine,R.Když7Hoslal,jsemvomě.šels8slyvytvéjmévit3.Sla9dubuprovšejsitvouneboť9nodenanost,věr*zvelerotu9dobatvouzasvébeaslíní.své10biljménoslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipodine,R.Když13Hoslal,jsemvomě.šels14slyvytvájechra5.Za15ňuprodinpovipra15*Hosce.zacočal.do16čí,konrodobta6.poHosdi17tváne,*ky,lotr17napoušotěj!rusvých18nekoupodine,R.Když19Hoslal,jsemvomě.šels20slyvy
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo7poHoslal,naneboťdevšebudu9Sla3.vitjménotvétvouvěrtuanost,protvou9jsirodobsvézaaslíbení.lebil10zve*jmésvénomě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozvyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo13poHoslal,ce.vipraHos*tvápochraňu15Za5.jezacočí,čal.pro16dinkondotarotrpodi17Hos6.dobtváne,nerukouopouštěj!ky,*nasvých17lovyslyne,dišelsmě.jsemR.vo19Kdyžlal,poHos
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo7poHoslal,naneboťdevšebudu9Sla3.vitjménotvétvouvěrtuanost,protvou9jsirodobsvézaaslíbení.lebil10zve*jmésvénomě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozvyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo13poHoslal,ce.vipraHos*tvápochraňu15Za5.jezacočí,čal.pro16dinkondotarotrpodi17Hos6.dobtváne,nerukouopouštěj!ky,*nasvých17lovyslyne,dišelsmě.jsemR.vo19Kdyžlal,poHos
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo7poHoslal,boťnonenadeduSla3.vitbujmétvé9tvouvěrtuanost,pro9všejsirodobtvousvézaaslíbení.lebil10zve*jmésvénomě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozvyslydine,šelsmě.R.jsemKdyžvo13poHoslal,ce.vipraHos*tvápochraňu15Za5.jezacočí,čal.pro16dinkondotarotrpodi17Hos6.dobtváne,nerukouopouštěj!ky,*nasvých17lovyslyne,dišelsmě.jsemR.vo19Kdyžlal,poHos
slydine,vyšelsmě.jsemvoKdyžR.lal,poHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvévyslydine,