OL76

Pátek po 1. neděli postní

5. neděle postní A

10. neděle v mezidobí B

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

Žalm 130

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL76 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. – Žalm 130

R. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

1. Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * Pane, vyslyš hlas můj!

2. Tvůj sluch ať je nakloněný * k mé snažné prosbě!

R. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

3. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí?

4. Ale u tebe je odpuštění, * abychom ti mohli v úctě sloužit.

R. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

5. Doufám v Hospodina, * duše má doufá v jeho slovo,

6. má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání.

R. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

7. Více než stráže na svítání * ať čeká Izrael na Hospodina,

8. neboť u Hospodina je slitování, * hojné u něho je vykoupení.

9. On vykoupí Izraele * ze všech jeho provinění.

R. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Odpověď: Ž 130 (129),7bc

Verše: Ž 130 (129)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu