OL77

Sobota po 1. neděli postní

Žalm 119

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL77 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. – Žalm 119

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

3. Tys, Hospodine, dal svá nařízení, * aby se jich dbalo svědomitě.

4. Kéž jsou pevné mé cesty, * abych zachovával tvé příkazy.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

5. Oslavím tě upřímným srdcem, * když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.

6. Tvé příkazy chci zachovávat, * jenom mě neopouštěj!

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Odpověď: Ž 119 (118),1

Verše: Ž 119 (118)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu