OL78

2. neděle postní A

29. neděle v mezidobí B

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL78 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. – Žalm 33

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Odpověď: Ž 33 (32),22

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu