OL78

2. neděle postní A

29. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

Hosnás,pospoR.nanečidenství,srjakne,ditvé2lomibe.v tedou4mevoslojeHos1.povo5dinolilehspráv5né,*spoholo.jece6jedlnostaMi2.luje7spravepljevo,prá*ze7mivyti.losHospo8nodiHosnás,poR.spo9nenačidenství,srjakdine,tvé10lomibe.v tedou12meovokodi13po3.Hosnosekdohobdínad13mi,kdomi,bo13jí,*nadmiholost,doufa14v ješevyrvala4.byje15jichdužijimbysmrze15*ati,hlazavaldu.zavot16choHosnás,poR.spo17nenačidenství,srjakdine,tvé18lomibe.v tedou20mehlívyžíše5.Na21šedu*sámonHos21dina,pomocapoštít.naje22šenás,Hosnaspo236.nečilosrmidenství,di23potvéne,v tebe.dou*jakme24Hosnás,poR.spo25nenačidenství,srjakdine,tvé26lomibe.v tedou28me
Hosnás,pospoR.nanečidenství,srjakne,ditvé2lomibe.v tedou4mevoslojeHos1.povo5dinolijesprávné,5leh*spoholo.ce6jedlnostaMi2.luje7spravepljevo,prá*ze7mivyti.losHospo8nodiHosnás,poR.spo9nenačidenství,srjakdine,tvé10lomibe.v tedou12mebdíokonadpodi13Hos3.vonojí,nadboho*mi,13sekdomihov jelost,kdodou14mi,faševyrvala4.byje15jichdužijimbysmrze15*ati,hlazavaldu.zavot16choHosnás,poR.spo17nenačidenství,srjakdine,tvé18lomibe.v tedou20meHosžíhlípodina,duše21Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje22naHosnás,po6.spo23činanesrlodenství,dine,23mitvév tebe.dou*jakme24Hosnás,poR.spo25nenačidenství,srjakdine,tvé26lomibe.v tedou28me
dipoHosne,tvéspočiR.nanenás,mev tedoube.losr3miství,jakdensprávjevoné,podislo5Hos1.vonohojelo.lehli6spo*cejedlnostaMi2.luje7spravepljevo,prá*ze7mivyti.losHospo8nodipodiHosne,tvéspo9R.načinás,nemedouv tebe.losr11miství,jakdenbdínadkopodi13Hos3.voono*nadjí,mi,kdo13mi,hobosemiv jeholost,dou14kdofarvalzevysmrti,byje15a4.dujichševalzachohladu.byjim16a*votžizapodiHosne,tvéspo17R.načinás,nemedouv tebe.losr19miství,jakdenHosžíhlípodina,duše21Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje22naHosnás,po6.spo23činanesrlodenství,dine,23mitvév tebe.dou*jakme24podiHosne,tvéspo25R.načinás,nemev tedoube.srlo27mijakdenství,
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujaksprávjevoné,podislo5Hos1.vonohojelo.lehli6spo*cejevo,nostapráze*jeluspra7Mi2.dlvevymidinolosti.pl8jepoHosne,tvépodimilospoči9R.nenás,Hosnav temebe.densrství,11doujakbdínadkopodi13Hos3.voono*nadjí,mi,kdo13mi,hobosemiv jeholost,dou14kdofarvalzevysmrti,byje15a4.dujichševalzachohladu.byjim16a*votžizane,tvépodimilospoči17R.nenás,Hosnav temebe.densrství,19doujakHosžíhlípodina,duše21Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje22nadipone,Hostvéčispo6.ne23nás,namev tedoube.losr23miství,jak*denne,tvépodimilospoči25R.nenás,Hosnav temebe.denství,27srdoujak
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujaksprávjevoné,podislo5Hos1.vonohojelo.lehli6spo*cejevo,nostapráze*jeluspra7Mi2.dlvevymidinolosti.pl8jepoHosne,tvépodimilospoči9R.nenás,Hosnav temebe.densrství,11doujakmi,nadhokdosedino13Hos3.pookobdívov jehofamilost,mi,jí,bonad*dou13kdorvalzevysmrti,byje15a4.dujichševalzachohladu.byjim16a*votžizane,tvépodimilospoči17R.nenás,Hosnav temebe.densrství,19doujakHosžíhlípodina,duše21Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje22napodiHosne,6.spočine23nanás,mev tedoube.milosr23tvédenství,jak*ne,tvépodimilospoči25R.nenás,Hosnav temebe.denství,27srdoujak
ne,tvépodimiločineR.sponás,Hosnav temebe.srden3ství,doujaksprávjevoné,podislo5Hos1.vonohojelo.lehli6spo*cejevo,nostapráze*jeluspra7Mi2.dlvevymidinolosti.pl8jepoHosne,tvépodimilospoči9R.nenás,Hosnav temebe.densrství,11doujakmi,nadhokdosedino13Hos3.pookobdívov jehofamilost,mi,jí,bonad*dou13kdorvalzevysmrti,byje15a4.dujichševalzachohladu.byjim16a*votžizane,tvépodimilo