OL79

2. neděle postní B

ZvětšitZmenšitResetovat

četkráBuR.dunemdipo2Hospředvých.ži3miv zeru,1.Měl4jsemřesikl:kdyži4jsemčen!“*„Jsem5sklítakjev Hosho2.Dra6cenovýchčíchdipo6nozbožných.*smrt7hoječetkrá8duR.Budinempopřed9Hosvých.ži10miv zene,diAch,11poHos3.ník, +jsemtvůjjsemžeb11slusynník,tvéslutvůj11žeb*rozslu11nice,žebpoujeta.jsizal12moběťků,Při4.nesu13tioa*budupoHos13dine,jméno.vatvzý14tvéčetkrá15duR.Budinempopřed16Hosvých.ži17miv zesliby5.Spl18svéním*vešpředHos18dinupolihodemrýmke19jeHosmupodvo6.v ná20doříchstředtedino20*uprova,zame!Jebe,21ručetkrá22duR.Budinempopřed23Hosvých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeru,1.Měl4jsemřesikl:kdyži4jsemčen!“*„Jsem5sklítakjev Hosho2.Dra6cenovýchčíchdipo6nozbožných.*smrt7hojepodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zejsemne,3.Ach,11podiHostvůjjsemsluslutvůj11ník, +žebžebnisluce,žebník,11tvésynpoujeta.roz*12zaljsimoběťků,Při4.nesu13tioa*budupoHos13dine,jméno.vatvzý14tvépodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zepobyHosdinusvé18ním5.Splslilihodempřed*veš19kerýmjeHosmupodvo6.v ná20doříchstředtedino20*uprova,zame!Jebe,21rupodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeiru,kdyžMěl1.jsem4sklítakčen!“siře4jsem„Jsemkl:*diponovýchhocen6Dra2.v Hosjehojezbožných.očích6*smrtpodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zejsemne,3.Ach,11podiHostvůjjsemsluslutvůj11ník, +žebžebnisluce,žebník,11tvésynpoujeta.roz*12zaljsimoků,Hospodine,nesu13Při4.otiběťjmétvéno.a*bu14vatduvzýpodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zepobyHosdinusvé18ním5.Splslilihodempřed*veš19kerýmjepodiHosnova,říchdvo20v ná6.mudoruzame!testřed21upro*Jebe,podiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zeiru,kdyžMěl1.jsem4sklítakčen!“siře4jsem„Jsemkl:*diponovýchhocen6Dra2.v Hosjehojezbožných.očích6*smrtpodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zejsemtvůjne,Ach,Hos113.diponík,služebtvésynžebník, +11slutvůjjsemjepoujsimota.žebnice,11slurozzal*ků,Hospodine,nesu13Při4.otiběťjmétvéno.a*bu14vatduvzýpodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zepobyHosdinusvé18ním5.Splslilihodempřed*veš19kerýmjepodiHosnova,říchdvo20v ná6.mudoruzame!testřed21upro*Jebe,podiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,čen!“sklítakkl:4ře*„Jsemdiponovýchhocen6Dra2.v Hosjehojezbožných.očích6*smrtminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředposlužebtvůjník, +Ach,3.Hospodi11ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu11jsemník,žebpoujeta.roz*12zaljsimoků,Hospodine,nesu13Při4.otiběťjmétvéno.a*bu14vatduvzýminemv zedivých.židukráčet15BuR.HospředpopobyHosdinusvé18ním5.Splslilihodempřed*veš19kerýmjepodiHosnova,říchdvo20v ná6.mudoruzame!testřed21upro*Jebe,minemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,čen!“sklítakkl:4ře*„Jsemdiponovýchhocen6Dra2.v Hosjehojezbožných.očích6*smrtminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředposlužebtvůjník, +Ach,3.Hospodi11ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu11jsemník,žebpoujeta.roz*12zaljsimoků,Hospodine,nesu13Při4.otiběťjmétvéno.a*bu14vatduvzýminemv zedivých.židukráčet15BuR.HospředpopobyHosdinusvé18ním5.Splslilihodempřed*veš19kerýmjepodiHosnova,říchdvo20v ná6.mudoruzame!testřed21upro*Jebe,minemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředkdyžijsemsi1.jsemMěl4ru,čen!“sklítakkl:4ře*„Jsemdiponovýchhocen6Dra2.v Hosjehojezbožných.očích6*smrtminemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředponík, +jsemžebtvůjsluHospodislu11Ach,3.ne,tvůjjsemmojezaljsipouta.syntvéslu11žebník,nice,roz*žebků,Hospodine,nesu13Při4.otiběťjmé