OL79

2. neděle postní B

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL79 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. – Žalm 116

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“

2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem

6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme!

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Odpověď: Ž 116 (114),9

Verše: Ž 116 (115)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu