OL79

2. neděle postní B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 2. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 3. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / 4. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno. / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. / 5. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem / 6. v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme! / R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.