OL8

Středa po 1. neděli adventní

28. neděle v mezidobí A

Žalm 23

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL8 – Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. – Žalm 23

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.

1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši.

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.

3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.

4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.

6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,

7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.

8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,

9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.

Odpověď: Ž 23 (22),6cd

Verše: Ž 23 (22)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu