OL8

Středa po 1. neděli adventní

28. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, předlouhé časy.