OL8

Středa po 1. neděli adventní

28. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

pov HosdiR.Smímvatpředlounamě,hé,nodosy.před2čaloumůjpaspo1.Hos3jedinstrápodám,týř,3nenicvat*4prodmistvipanách,svěna4žíchkdedám,si52.vok vo*Obnout.čičerhumo5poodši.jestvudu6moupov HosdiR.Smím7vatpředlounamě,hé,no7dočasy.před8lousprávnýchpode3.Ve9jesvojméno.ces9pro*táchnotemtou4.I11šelkdybychnuleksezaro11nekle,*sejsimnou.vždyťzla,12tyhůl,5.Tvůj13tváakyjcha.*ty14újsoupov HosdiR.Smím15vatpředlounamě,hé,no15dočasy.před16loustůl6.proPros17rášpřátel,nezra*před18mýchkyžešolejem,hla7.vumi19maká.*pře20šečípov HosdiR.Smím21vatpředlounamě,hé,no21dočasy.před22louzeňpří8.Štěs23avšechnypro23*pozevota,dny24žihopov Hosdivat259.přesmímna*dlouno25dočasy.předhé,26loupov HosdiR.Smím27vatpředlounamě,hé,no27dosy.před28louča
pov HosdiR.Smímvatpředlounamě,hé,nodosy.před2čaloutýř,pasnicHos1.pomůj3dinjeprodmipone3*dám,strážíchpastvinách,vat4svěnakdedám,si52.vok vo*Obnout.čičerhumo5poodši.jestvudu6moupov HosdiR.Smím7vatpředlounamě,hé,no7dočasy.před8lousprávnýchpode3.Ve9jesvojméno.ces9pro*táchnotemtou4.I11šelkdybychlekzanuro11*nekle,jsisemnou.sezla,12tyvždyťhůl,5.Tvůj13tváakyjcha.*ty14újsoupov HosdiR.Smím15vatpředlounamě,hé,no15dočasy.před16loustůl6.proPros17rášpřátel,nezra*před18mýchkyžešolejem,hla7.vumi19maká.*pře20šečípov HosdiR.Smím21vatpředlounamě,hé,no21dočasy.před22louzeňpří8.Štěs23avšechnypro23*pozevota,dny24žihopov Hosdivat259.přesmímna*dlouno25dočasy.předhé,26loupov HosdiR.Smím27vatpředlounamě,hé,no27dosy.před28louča
nodipopřeR.Smímv Hosvatčalousy.mě,nadohé,dloupředtýř,pasnicHos1.pomůj3dinjeprodmipone3*dám,strážíchpastvinách,vat4svěnakdedám,si52.vok vo*Obnout.čičerhumo5poodši.jestvudu6mounopodiSmímR.7přev Hosvatčalousy.mě,na7dohé,dloupředcesnýchtáchVe3.de9posprávno.jmé*pro10jesvonotemtou4.I11šelkdybychlekzanuro11*nekle,jsisemnou.sezla,12tyvždyťhůl,5.Tvůj13tváakyjcha.*ty14újsounopodiSmímR.15přev Hosvatčalousy.mě,na15dohé,dloupředstůlpřed*zraPros6.17proráštel,přáky18nemýchžešolejem,hla7.vumi19maká.*pře20šečínopodiSmímR.21přev Hosvatčalousy.mě,na21dohé,dloupředproze8.Štěsa23zeňpříhoživota,*všechpony24dnydipono9.vat25přev Hossmímdlouhé,*nado25sy.loupředča26nopodiSmímR.27přev Hosvatčalousy.mě,na27dodlouhé,před
nodipopřeR.Smímv Hosvatčalousy.mě,nadohé,dloupřednicnetýř,postrádám,podin3Hos1.můjjepasžíchpanasvěstvinách,miprod4*vatsikdemohu2.5vodám,k vodujemouši.počinout.5odObčerstvu*nopodiSmímR.7přev Hosvatčalousy.mě,na7dohé,dloupředcesnýchtáchVe3.de9posprávno.jmé*pro10jesvorotounokle,kdyI4.11bychtemšeljsisevždyťtymnou.lekzanu12ne*zla,seúty*jsoucha.kyjatvá13Tvůj5.hůl,nopodiSmímR.15přev Hosvatčalousy.mě,na15dohé,dloupředstůl6.proPros17rášpřátel,nezra*před18mýchkyžešolejem,hla7.vumi19maká.*pře20šečínopodiSmímR.21přev Hosvatčalousy.mě,na21dohé,dloupředproze8.Štěsa23zeňpříhoživota,*všechpony24dnydodinosmím9.převatpov Hos25časy.*dlounahé,26loupřednopodiSmímR.27přev Hosvatčalousy.mě,na27dodlouhé,před
nodipopřeR.Smímv Hosvatčalousy.mě,nadohé,dloupřednicnetýř,postrádám,podin3Hos1.můjjepasžíchpanasvěstvinách,miprod4*vathuodsimonout.počik vo5vo2.kdedám,mouduši.čerOb*stvu6jenopodiSmímR.7přev Hosvatčalousy.mě,na7dohé,dloupředcesnýchtáchVe3.de9posprávno.jmé*pro10jesvorotounokle,kdyI4.11bychtemšeljsisevždyťtymnou.lekzanu12ne*zla,seúty*jsou