OL80

2. neděle postní C

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8amůjne,3.Slyš,9podiHossmi*lám,lujjakhlas,9vovyslyšmě!sena10demnou,mluví,4.srd11k tocedá.hle*12tvářsvětjeloR.Hos13dinposa.spá14ahledámpo5.Hos15ne,diskrývejtvou15*Netvář.demnou,svou16přetvářtejsvéne17vu6.v hněodTys*ka!sluho17žebhujvrmě!zamoc,po18nesvětjeloR.Hos19dinposa.spá20avidímřím,7.21užediponaHoshobla21odvých!*v ze22žimipodi8.23v Hosřujný,na,23buďsilsrdtvéce,vzmu24se*žídipona!fejdou24v HossvětjeloR.Hos25dinposa.spá26a
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8amůjne,3.Slyš,9podiHossmi*lám,lujjakhlas,9vovyslyšmě!sena10demnou,mluví,4.srd11k tocedá.hle*12tvářsvětjeloR.Hos13dinposa.spá14ahledámpo5.Hos15ne,diskrývejtvou15*Netvář.demnou,svou16přetvářtejsvéne17vu6.v hněodTys*ka!sluho17žebhujvrmě!zamoc,po18nesvětjeloR.Hos19dinposa.spá20abladímho7.řím,že21viumiživých!Hosodpo21nav zedi*na,dibuď8.řuj23pov Hosžívzmutvésil23sený,*pov Hosdina!srdce,24fejdousvětjeloR.Hos25dinposa.spá26a
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáalosa.HosR.po7jesvětdinmůjhlas,ne,Slyš,Hos93.dipo*smilám,lujjakvo9vyslyšmě!sena10demnou,mluví,4.srd11k tocedá.hle*12tvářspáasa.HosR.polodin13světjetvoudámtvář.po5.di15Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej16svoutejsvéne17vu6.v hněodTys*ka!sluho17žebhujvrmě!zamoc,po18nespáasa.HosR.polodin19světjebladímho7.řím,že21viumiživých!Hosodpo21nav zedi*na,dibuď8.řuj23pov Hosžívzmutvésil23sený,*pov Hosdina!srdce,24fejdouspáasa.poHosR.din25světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáalosa.HosR.po7jesvětdinvohlas,jaklám,3.HosSlyš,podi9můjne,vymnou,slyšmě!luj*se10smidenamluví,4.srd11k tocedá.hle*12tvářspáasa.HosR.polodin13světjetvoudámtvář.po5.di15Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej16svouslusvéhožebka!vuneod17v hně6.tejzavrnemě!hujpo18*Tysmoc,spáasa.HosR.polodin19světjebladímho7.řím,že21viumiživých!Hosodpo21nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos238.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé24vzmuce,srdspáasa.poHosR.din25světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáalosa.HosR.po7jesvětdinvohlas,jaklám,3.HosSlyš,podi9můjne,vymnou,slyšmě!luj*se10smidenatvář*hleví,dá.srdcek to114.mluspáasa.HosR.polodin13světjetvoudámtvář.po5.di15Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej16svouslusvéhožebka!vuneod17v hně6.tejzavrnemě!hujpo18*Tysmoc,spáasa.HosR.polodin19světjebladímho7.řím,že21viumiživých!Hosodpo21nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos238.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé24vzmuce,srdspáasa.poHosR.din25světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáalosa.HosR.po7jesvětdinvohlas,jaklám,3.HosSlyš,podi9můjne,vymnou,slyšmě!luj*se10smidenatvář*hleví,dá.srdcek to114.mluspáasa.HosR.polodin13světjetvoudámtvář.po5.di15Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej16svouslusvéhožebka!vuneod17v hně6.tejzavrnemě!hujpo18*Tysmoc,spáasa.HosR.polodin19světjebladímho7.řím,že21viumiživých!Hosodpo21nav zedi*silna,buďný,řujv Hos238.podifejv Hosdoupodina!vzmuží24*sesrdce,tvéspáasa.poHosR.din25světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjesa,ko*spábál?bychhoseje3podin1.Hosloasvěthoživota,dinje5Hos2.poštitatřásl?kým*před6sebychspáalosa.HosR.po7jesvětdinvohlas,jaklám,3.HosSlyš,podi9můjne,vymnou,slyšmě!luj*se10smidenatvář*hleví,