OL81

Pondělí po 2. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

nalepodšichjedR.Nes náminejdipone!hříHoschů,vinámnypřipo2Ne1.nejmisrlodenpřed2tvé*ků,cháspívstříc, +ství3ponámdozbění!vajsmevždyť3taknalepodšichjedR.Ne4s náminejpodine!hří4Hoschů,nášže,spanám,5moz2.PoBosláprovutesi5(+)li,vy*na,svosvého5jménámpusťhřínásboď6odajméno.prochy6svénalepodšichjedR.Ne7s náminejpodine!hří7Hoschů,vzdychájdek to83.přisvé*moza8tých,jažinavurame9honenechnasmrt.odsou9zeovacetvůj10však,4.Myliddemchvápatvé10bustvy, +navšech*politna10ky,vydemprakole11pobuslávě.vovat11tvéonalepodšichjedR.Ne12s náminejdipone!hří12Hoschů,
nalepodšichjedR.Nes náminejdipone!hříHoschů,námnejviNe1.připo2*tvéloků,mipředny2spípochádenství3srnámdozběvaní!vstříc, +vždyť3takjsmenalepodšichjedR.Ne4s náminejpodine!hří4Hoschů,spanášsi2.mozPonám,5že,Bosvévuholi,(+)5teprosláanásodna,5jmésvoboď*vyjmésvéno.námhří6pusťchypronalepodšichjedR.Ne7s náminejpodine!hří7Hoschů,vzdychájdek to83.přisvé*moza8tých,jažinavurame9honenechnasmrt.odsou9zetvéovcepavšak,tvůj10My4.alidnalitky,budem10stvy, +chvábuledemvšechna11po*koposlátvévě.pravo11vyvatonalepodšichjedR.Ne12s náminejdipone!hří12Hoschů,
nalepodšichjedR.Nes náminejdipone!hříHoschů,nypředviků,připo2Ne1.nejnámponámspíchálomi*sr3tvéstvídendozběvaní!vstříc, +vždyť3takjsmenalepodšichjedR.Ne4s náminejpodine!hří4Hoschů,spanášsi2.mozPonám,5že,Bosvévuholi,(+)5teprosláanásodna,5jmésvoboď*vyjmésvéno.námhří6pusťchypronalepodšichjedR.Ne7s náminejpodine!hří7Hoschů,chávzdy3.k to8jdepřihomeranejatých,mo8zasvé*nazesmrt.ži9nechnaodsouvutvéovcepavšak,tvůj10My4.alidnalitky,budem10stvy, +chvábudemvyvšechna11po*kolepotvéslávě.vo11praovatnalepodšichjedR.Ne12s náminejdipone!hří12Hoschů,
nalepodšichjedR.Nes náminejdipone!hříHoschů,nypředviků,připo2Ne1.nejnámnámpospítvé*milosr3denstvízbětakdovaní!vstříc, +3chájsmevždyťnalepodšichjedR.Ne4s náminejpodine!hří4Hoschů,spanášsi2.mozPonám,5že,Bosvévuholi,(+)5teprosláanásodna,5jmésvoboď*vyjmésvéno.námhří6pusťchypronalepodšichjedR.Ne7s náminejpodine!hří7Hoschů,chávzdy3.k to8jdepřihomeranejatých,mo8zasvé*nazesmrt.ži9nechnaodsouvutvépacestvy, +však,tvůj10My4.aovlidlitnaky,dem10buchvábudemvyvšechna11po*kolepotvéslávě.vo11praovatnalepodšichjedR.Ne12s náminejdipone!hří12Hoschů,
chů,Hosšichhřípodine!jednejs náR.Neleminapodnypředviků,připo2Ne1.nejnámnámpospítvé*milosr3denstvízbětakdovaní!vstříc, +3chájsmevždyťchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná4NeR.lenapodmili,(+)siteproslánám,Bo5Po2.moznášspaže,boďsvonásvy*aho5vusvéna,jméjméprosvéno.pusťnám6odchyhříchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná7NeR.lenapodmijatých,mo*zasvék topři83.vzdychájdezeodsousmrt.nameneho9raživunanechstvy, +tvépabudemtvůjlid10My4.však,ovceapovšechnakolelit10*chváky,napotvéslávatově.demvy11bupravochů,Hoshříšichpodine!jednejs ná12NeR.lenamipod
chů,Hosšichhřípodine!jednejs náR.Neleminapodtvélo*miků,srstvídennej2popři1.Nenyvipřednámtakzběvždyťjsmení!dovapo3námcháspívstříc, +chů,Hoshříšichpodine!jednejs ná4NeR.lenapodmili,site(+)pronám,Bo5Po2.moznášspaže,*svoboďna,vynássvé5slávujméhojméprosvéno.pusť6aodhříchynámchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná7NeR.lenapodmijatých,mo*zasvék topři83.vzdychájdezeodsousmrt.nameneho9raživunanechstvy, +butvépademtvůjlid10My4.však,ovceakonapolena10všechchválitpo*ky,sláotvévě.vy11budemvovatprachů,Hoshříšichpodine!jednejs ná12NeR.lenamipod
chů,Hosšichhřípodine!jednejs náR.Neleminapodků,*tvépředsrlomidennej2popři1.Nevinynámtakzběvždyťjsmení!dovanámpo3stvíchávstříc, +spíchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná4NeR.lenapodmili,site(+)pronám,Bo5Po2.moznášspaže,*svoboďna,vynássvé5slávujméhojméprosvéno.pusť6aodhříchynámchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná7NeR.lenapodmijatých,mo*zasvék topři83.vzdychájdezeodsousmrt.nameneho9raživunanechstvy, +butvépademtvůjlid10My4.však,ovceakonapolena10všechchválitpo*ky,sláotvévě.vy11budemvovatprachů,Hoshříšichpodine!jednejs ná12NeR.lenamipod
chů,Hosšichhřípodine!jednejs náR.Neleminapodků,*tvépředsrlomidennej2popři1.Nevinynámtakzběvždyťjsmení!dovanámpo3stvíchávstříc, +spíchů,Hoshříšichpodine!jednejs ná4NeR.lenapodmiprosláli,vu(+)hosvéBože,Po5nám,moz2.sitespanášsvépronámchyhříno.jmé*vysvojmé5na,boďodpusťanáschů,Hoshříšichpodine!jednejs ná7NeR.lenapodmijatých,mo*zasvék topři83.vzdychájdezeodsousmrt.nameneho9raživunanechstvy, +butvépademtvůjlid10My4.však,ovceakonapolena10všechchválitpo*ky,sláotvévě.vy11budemvovatprachů,Hoshříšichpodine!jednejs ná12NeR.lenamipod
chů,Hosšichhřípodine!jednejs náR.Neleminapodků,předtvé*milosrpo2Ne1.přinámvinynejtakvstříc, +vždyťjsmení!zbědovanám3denstvíspíchápochů,Hoshříšichpodine!jednejs ná4NeR.lenapodmiprosláli,vu(+)hosvéBože,Po5nám,moz2.sitespanášsvépronámchyhříno.jmé*vysvojmé5na,boďodpusťanáschů,Hoshříšichpodine!jednejs ná7NeR.lenapodmijatých,mo*zasvék topři83.vzdychájdezeodsou