OL81

Pondělí po 2. neděli postní

Žalm 79(78)

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL81 – Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine! – Žalm 79(78)

R. Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine!

1. Nepřipomínej nám viny předků, * tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, + vždyť jsme tak zbědovaní!

R. Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine!

2. Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, (+) pro slávu svého jména, * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

R. Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine!

3. Ať k tobě přijde vzdychání zajatých, * mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.

4. My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy, + budem tě chválit na věky, * po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.

R. Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine!

Odpověď: Srov. Ž 103 (102),10a

Verše: Ž 79(78)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu