OL84

Pátek po 2. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 1. Hospodin přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba. / 2. Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 3. Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo, / 4. dokud se nesplnil jeho výrok, * Hospodinovo slovo jej ověřilo. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. / 5. Král poslal, a osvobodil ho, * vládce národů ho propustil. / 6. Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku. / R. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.