OL84

Pátek po 2. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiuvolalpo1.Hos3přidin*vilzbana3mihlad,zeba.je4chlemini2.Po5slalpředbylsefmu5*Jože,rootka.dánpro6zavy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiunojehohy,vřeli9Se3.typouhrdholo,lez10že*dojejenilho4.kuddose11plnesnodivorok,po*Hos11řiolo.voslo12jejvy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiuosvopo5.Král15aslal,cebodil15*vládho,pusprotil.ro16honemsvé6.staUno17hovilvládcemveš*ahodo17mumahojetku.18kesvéhovy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiunalalmizehlad,po1.din3Hosvopřichleba.vil4*zbajemumiže,před5slal2.Poniotzaka.roJo*sef6bylprodánvy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiunojehohy,vřeli9Se3.typouhrdholo,lez10že*dojejenilho4.kuddose11plnesnodivorok,po*Hos11řiolo.voslo12jejvy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiubosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rosvénemhostano17U6.hovilkevládcemvešdomu17a*majetku.ho18hosvévy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiunalalmizehlad,po1.din3Hosvopřichleba.vil4*zbajemumiže,před5slal2.Poniotzaka.roJo*sef6bylprodánvy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiunojehohy,vřeli9Se3.typouhrdholo,lez10že*dojejenilho4.kuddose11plnesnodiporok,11*Hosořilo.voslo12jejvovy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiubosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rosvénemhostano17U6.hovilkevládcemvešdomu17a*majetku.ho18hosvévy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
vy,dinaR.PatujtemaHosnildin.pokte2čiunalalmizehlad,po1.din3Hosvopřichleba.vil4*zbajemumiže,před5slal2.Poniotzaka.roJo*sef6bylprodánvy,dinaR.Pa7tetujmaHosnildin.pokte8čiunojehohy,vřeli9Se3.typouhrdholo,lez10že*dojejenilho4.kuddose11plnesnodiporok,11*Hosořilo.voslo12jejvovy,dinaR.Pa13tetujmaHosnildin.pokte14čiubosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rosvénemhostano17U6.hovilkevládcemvešdomu17a*majetku.ho18hosvévy,dinaR.Pa19tetujmaHosnilpodin.kte20čiu
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,nalalmizehlad,po1.din3Hosvopřichleba.vil4*zbajemumiže,před5slal2.Poniotzaka.roJo*sef6bylprodánčinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktedinojehohy,vřeli9Se3.typouhrdholo,lez10že*dojehojerok,kudsenes11do4.nilplovojejřilo.podino12Hos*slovočinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedibosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rohonemsvédomuvilU6.stano17hohomasvéjetku.vládcemveš18a*hokečinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,nalalmizehlad,po1.din3Hosvopřichleba.vil4*zbajemumiže,před5slal2.Poniotzaka.roJo*sef6bylprodánčinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktedijelezho*dohy,žehrdlo,poutySe9livře3.honojehopoHos*rok,senes11do4.kudniljeplojejřilo.novo12divosločinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedibosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rohonemsvédomuvilU6.stano17hohomasvéjetku.vládcemveš18a*hokečinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,viljemihlad,zba*chleba.dinpřize3Hos1.ponalalvodánbylsefprozaroka.otnimi5předslal2.Pože,Jo*mučinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktedijelezho*dohy,žehrdlo,poutySe9livře3.honojehojerok,kudsenes11do4.nilplovojejřilo.podino12Hos*slovočinilHosupodin.matujtena13PaR.vy,ktedibosvodilho,5.poKrálslal,15oaprohopustil.*cevlád16rohonemsvédomuvilU6.stano17hohomasvéjetku.vládcemveš18a*hokečinilHosupodin.tenamaPaR.tujktedivy,19
činilHosupodin.tujmatenaPaR.ktedivy,viljemihlad,zba*chleba.dinpřize3Hos1.ponalalvodánbylsefprozaroka.otnimi5předslal2.Pože,Jo*mučinilHosupodin.matujtena7PaR.vy,ktedijelezho*dohy,žehrdlo,poutySe9livře3.honojehojerok,kudsenes11do4.nilplovojejřilo.podino12Hos*slovočinilHosupodin.matujte