OL85

Sobota po 2. neděli postní

24. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2miduše,1.Ve4leb,*covše,Hos4dina,polebjevejeve5mně,no!svahojmé5duše,2.Ve6leb,a*nezapoHos6dinažádmeňpo7nadironí!z je7dobhosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9mivšechOn11poušod3.on*ny,čítvény11vidunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mistavičuce5.Nech18přítsevatnaky.se19ni*ahněmipodjed6.Ne20s náhříchůnale20šichnašichni*a21lepodpláodcí.vin21nenámsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23misokoko7.Ja25vyjetak*mí,zejebene25nadláskavelho26jebohojí.kdok těm,26selenvzdá8.Ja27kojepadu,27odchodnásod*tak28lujevzdati.vosprana28nešesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7hosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9minyvšechtvé3.On11odpoušon*čívi11ny,dunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mistavičuce5.Nech18přítsevatnaky.se19ni*ahnělepodnašichjed6.20Nemis nálepodnihří20*achůodnenámcí.plášichna21vinsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23misokoko7.Ja25vyjetak*mí,zejebene25nadkalásk těm,vel26hojebojí.sekdo26holenchodko8.Ja27vzdájelujevzda*takod27du,papravosneti.odnás28šenasrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7holosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčížitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14koulosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmia*stavični5.ceNechse18přítuky.hněse19navatpodmile20jed6.Nes náni*achůpodšichnahří20odnámneplácí.nale21vinšichlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmibenadnezemí,koje25Ja7.sovykoláshoka*jetakvel26jebohojí.kdok těm,26selenchodko8.Ja27vzdájelujevzda*takod27du,papravosneti.odnás28šenalosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmistavičuce5.Nech18přítsevatnaky.se19ni*ahněšichhřílenachůjeds ná20Ne6.podminámnevinodplácí.nipod21a*nalešichlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmibenadnezemí,koje25Ja7.sovykoláshoka*jetakvel26jebohojí.kdok těm,26seodchodpadu,jeko27Ja8.lenvzdánešenapravosti.tak*vzdaluje28odnáslosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmistavičuce5.Nech18přítsevatnaky.se19ni*ahněšichhřílenachůjeds ná20Ne6.podminámnevinodplácí.nipod21a*nalešichlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdminadzebe