OL85

Sobota po 2. neděli postní

24. neděle v mezidobí A

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL85 – Hospodin je milosrdný a milostivý. – Žalm 103

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

5. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky.

6. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

7. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.

8. Jako je vzdálen východ od západu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

Odpověď: Ž 103 (102),8a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu