OL86

3. neděle postní A

Čtvrtek po 3. neděli postní

4. neděle v mezidobí B

23. neděle v mezidobí A

27. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujsejme1.Pojď5me,slavu*opoHos5nu,dispásy,svéSkájme6luhopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrme,3.Pojď13padme,se,me13klaňpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonkte*a16jsmelid,myvecedese,pa16stád(+)rukou.je16hoposlechuliR.Kéž17dnestebyssu:je18hlahoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrpouslechte21bys5.Kéždnessu:jelihla21hosvátesrdtvr22za*„Nezujribě,jace22v Mekosev Masnateh23ko6.jadydidrážliti, +pouš23kdešeli*vé,zkoušivaot23cočiny.“24mě,liviposlechuliR.Kéž25dnestebyssu:je26hlahoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmehopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrme,klaňse,mepad13me,3.Pojďpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonkte*a16jsmelid,myvecedese,pa16stád(+)rukou.je16hoposlechuliR.Kéž17dnestebyssu:je18hlahoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrslechpoli5.bysKéžte21udnestvr„Ne*zazujhohla21jesu:v Mekoribě,svásrd22tecejanasepouš6.kojateh23v Masdyvadilišikde23ti, +drážmě,liotco23ševé,zkou*činy.“vi24liposlechuliR.Kéž25dnestebyssu:je26hlahoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
jelislechhobysR.Kéžpoutednesce!“zujtesrdsvásu:2hlazatvr„Nenu,dipo*oslame,1.5PojďmeHossejsvéspásy,jmevu6luSkás chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mijelislechhobysR.Kéž9udnestepoce!“zujtesvásrdsu:10hlazatvr„Neme,klaňse,mepad13me,3.Pojďpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonse,pa(+)mya*16jsmektelid,horujekou.ceve16stáddejelislechhobysR.Kéž17udnestepoce!“zujtesvásrdsu:18hlazatvr„Nelislechjehobyste21Kéž5.poudneszujtvrtezahla21„Nesu:*kov Meribě,srdsvá22jacepoušti, +nakdekoteh23ja6.v Massedycové,otšizkou*šedráždi23valičiliny.“mě,24livijelislechhobysR.Kéž25udnestepoce!“zujtesvásrdhlasu:zatvr26„Ne
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrse,po*meklepadme,13Pojď3.me,klaňHoscem,diponem!mepřed14kněsvýmtvůr*myjsmelid,akteboťonje15Ne4.Bůhnášjehodekou.ruse,16(+)pacevestádhlahosu:bystednes17KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrlislechjehobyste21Kéž5.poudneszujtvrtezahla21„Nesu:*kov Meribě,srdsvá22jacepoušti, +nakdekoteh23ja6.v Massedycové,otšizkou*šedráždi23valičiliny.“mě,24livihlahosu:bystednes25KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrse,po*meklepadme,13Pojď3.me,klaňHoscem,diponem!mepřed14kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeonje15Ne4.boťBůhnášjehokou.ru(+)stád16pase,vedecehlahosu:bystednes17KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrhohlalijesu:tednes21Kéž5.byspouslechjakov Meceribě,tvrzuj22„Ne*zasvásrdteti, +napouškdedyja6.kotehsev Mas23cové,ot*zkoušedili23drážvašičiliny.“mě,24livihlahosu:bystednes25KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srd