OL87

3. neděle postní A

Čtvrtek po 3. neděli postní

4. neděle v mezidobí B

23. neděle v mezidobí A

27. neděle v mezidobí C

Žalm 95

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL87 – Zaslechnete -- li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! – Žalm 95

R. Zaslechneteli dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy,

2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme!

R. Zaslechneteli dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

3. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

4. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou.

R. Zaslechneteli dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

5. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,

R. Zaslechneteli dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

Odpověď: Ž 95 (94), 7c-8a

Verše: Ž 95 (94)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu