OL87

3. neděle postní A

Čtvrtek po 3. neděli postní

4. neděle v mezidobí B

23. neděle v mezidobí A

27. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

lidnesR.teZaneslechnezajehlas,hosrdsváce!tvrtezujsejme1.Pojď2me,slavu*opoHos2nu,dispásvésy,Skájme3luhopředstup2.před4mea*píslos chva4zpěvyme!sejmi5zamudnesliR.Za6teneslechnezaje6hlas,hosrdsváce!tvr6zujteme,3.Pojď7padme,*pokleklaň7se,metvůrsvýmcem,mekně8přednem!diHos8ponášjeBůh4.Ne9onboťkte*a10jsmelid,mycevese,pastád10(+)ruhokou.de10jednesliR.Za11teneslechnezaje11hlas,hosrdsváce!tvr11zujteupobys5.Kéž12dnestehlahosu:lislech12jesvátesrdtvr13za*„Nezujriv Mebě,jace13kosenav Masteh14kojadydidrážliti, +pouš14kdelišemě,šiva14otvé,cozkou*činy.“vi15lidnesliR.Za16teneslechnezaje16hlas,hosrdsváce!zujtvr16te
hojedneshlas,neslechR.Zalitesrdsváce!tezanezujtvrpomeHosdinu,Pojď1.me,2sejspálusvésy,vusla3o*Skájmehopředstup2.před4mea*píslos chva4zpěvyme!sejmi5zamuhojedneshlas,ZaR.slech6litenesrdsváce!tezane6zujtvrklaňme,se,meme,3.Pojď7padpředsvýmkle*po8mekněnem!dipotvůr8Hoscem,a*BůhmyjsmeboťNe4.on9jenášstád(+)cekte10lid,pase,ruhokou.vede10jehojedneshlas,ZaR.slech11litenesrdsváce!tezane11zujtvrslechpoli5.bysKéžte12udneszujzatvrtehohla12je„Ne*su:v Mekobě,risvásrd13jacenasepouškojateh14v Masdyvadilišikde14ti, +drážmě,livé,14cootše*zkoučiny.“vi15lihojedneshlas,ZaR.slech16litenesrdsváce!zanete16zujtvr
hojedneshlas,neslechR.Zalitesrdsváce!tezanezujtvrpomeHosdinu,Pojď1.me,2sejspálusvésy,vusla3o*Skájmes chvaholozpěvy2.stuppředme4předsejzamume!a*pís5mihojedneshlas,ZaR.slech6litenesrdsváce!tezane6zujtvrklaňme,se,meme,3.Pojď7padpředsvýmkle*po8mekněnem!dipotvůr8Hoscem,a*BůhmyjsmeboťNe4.on9jenášstád(+)cekte10lid,pase,ruhokou.vede10jehojedneshlas,ZaR.slech11litenesrdsváce!tezane11zujtvrslechpoli5.bysKéžte12udneszujzatvrtehohla12je„Ne*su:v Mekobě,risvásrd13jacepoušnati, +kdekoteh14jav Massedycové,šiotzkou*šedráždi14valičiliny.“mě,15livihojedneshlas,ZaR.slech16litenesrdsváce!zanete16zujtvr
hojedneshlas,neslechR.Zalitesrdsváce!tezanezujtvrpomeHosdinu,Pojď1.me,2sejspálusvésy,vusla3o*Skájmes chvaholozpěvy2.stuppředme4předsejzamume!a*pís5mihojedneshlas,ZaR.slech6litenesrdsváce!tezane6zujtvrpose,*meklaňkleme,3.pad7Pojďme,Hoscem,diponem!mepřed8kněsvýmtvůrjsmelid,mya*kteboťon9Ne4.Bůhnášjejederuhokou.se,10(+)pacevestádhojedneshlas,ZaR.slech11litenesrdsváce!tezane11zujtvrjeholihlasu:tebysslechdnes12Kéž5.poujakocev Meribě,tvrzuj13„Ne*zasvásrdteti, +napouškdetehko14dyjasev Maszkouvé,*cošelidiotli14drážšivačiliny.“15mě,vihojedneshlas,ZaR.slech16litenesrdsváce!zanete16zujtvr
hojedneshlas,neslechR.Zalitesrdsváce!tezanezujtvrpomeHosdinu,Pojď1.me,2sejspálusvésy,vusla3o*Skájmes chvaholozpěvy2.stuppředme4předsejzamume!a*pís5mihojedneshlas,ZaR.slech6litenesrdsváce!tezane6zujtvrpose,*meklaňkleme,3.pad7Pojďme,Hoscem,diponem!mepřed8kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeboťonje9Ne4.Bůhnášjehoderukou.(+)stádpase,vece10hojedneshlas,ZaR.slech11litenesrdsváce!tezane11zujtvrjeholihlasu:tebysslechdnes12Kéž5.poujakocev Meribě,tvrzuj13„Ne*zasvásrdteti, +napouškdetehko14dyjasev Maszkouvé,*cošelidiotli14drážšivačiliny.“15mě,vihojedneshlas,ZaR.slech16litenesrdsváce!zanete16zujtvr
hojedneshlas,neslechR.Zalitesrdsváce!tezanezujtvrpomeHosdinu,Pojď1.me,2sejspálusvésy,vusla3o*Skájmes chvaholozpěvy2.stuppředme4předsejzamume!a*pís5mihojedneshlas,ZaR.slech6litenesrdsváce!tezane6zujtvrpose,*meklaňkleme,3.pad7Pojďme,Hoscem,diponem!mepřed8kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeboťonje9Ne4.Bůhnášjehoderukou.(+)stádpase,vece10hojedneshlas,ZaR.slech11litenesrdsváce!tezane11zujtvrjeholihlasu:tebysslechdnes12Kéž5.poujakocev Meribě,tvrzuj13„Ne*zasvásrdteti, +napouškdetehko14dyjasev Maszkouvé,*cošelidiotli14drážšivačiliny.“15mě,vihojedneshlas,ZaR.slech16litenesrdsváce!zanete16zujtvr
zujtezatvrsvásrdce!neteliZaR