OL89

3. neděle postní C

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2miduše,1.Ve4leb,*covše,Hos4dina,polebjevejeve5mně,no!svahojmé5duše,2.Ve6leb,a*nezapoHos6dinažádmeňpo7nadironí!z je7dobhosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9mivšechOn11poušod3.on*ny,čítvény11vidunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mispraveddin18po5.Hoskozjed*liskut18ky,tlačeuným.voprá19všemplánysvé6.Oz20milrael*izžíMoj20vi,šoskutky.svésyským21nůmsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mimilopo7.Hos25jedinlostimivý,srd25aanad*sho26vatirový.26dobrusokoko8.Ja27vyjetak*mí,zejebene27nadláskavelho28jebohojí.kdok těm,28sesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7hosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9minyvšechtvé3.On11odpoušon*čívi11ny,dunehy.nyvšech12tvéžitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14kousrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mispraveddin18po5.Hoskozjed*ky,li18skuttlauvšemným.čeprá19voplánysvé6.Oz20milrael*izžíMoj20vi,šoskutky.svésyským21nůmsrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milomisrddin25po7.Hosjeshový,*vami25atilosrorudobtivý.a26nadkonebeJa8.koje27vysoveljenad27*takmí,zekak těm,jelás28hobojí.sekdo28hosrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7holosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčížitvůjvotOn4.vy13jepukuvěn*onze13by,hutoslianím.lásčí14koulosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiskutvedliky,ko5.Hospodinspra18uvšemtlačeným.*zjed19voprážínyMojšovi,6.Ozmil20plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy21skýmlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmisrdloapo7.din25Hosmijevalosmi25*shový,tirodobruvý.tinada26konebeJa8.koje27vysojehozemí,27nadjeveltak*bosehojí.ka28láskdok těm,losami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiskutvedliky,ko5.Hospodinspra18uvšemtlačeným.*zjed19voprážínyMojšovi,6.Ozmil20plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy21skýmlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje25Hos7.lomirudobrotivý.va26sho*anadbenadnezemí,koje27Ja8.sovykoláshoka*jetakvel28jebohojí.kdok těm,28selosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmivinytvény,odpouš11On3.všechnetvéduhy.on*12všechnyčízevotžihuby,On4.vykupu13jetvůjslikouatoním.věn14on*lásčílosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiskutvedliky,ko5.Hospodinspra18uvšemtlačeným.*zjed19voprážínyMojšovi,6.Ozmil20plásvéskutnůmsvéky.eliz*rasy21skýmlosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmi