OL89

3. neděle postní C

Žalm 103

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL89 – Hospodin je milosrdný a milostivý. – Žalm 103

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

5. Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným.

6. Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

7. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

8. Jako je vysoko nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

Odpověď: Ž 103 (102),8a

Verše: Ž 103 (102)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu