OL9

Čtvrtek po 1. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka. / 3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! / 8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu. / 9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka. / 3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! / 8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu. / 9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka. / 3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! / 8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu. / 9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka. / 3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! / 8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu. / 9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka. / 3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! / 8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu. / 9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.