OL9

Čtvrtek po 1. neděli adventní

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL9 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. – Žalm 118

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.

2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka.

3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

4. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

5. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví.

6. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!

8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu.

9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Odpověď: Ž 118 (117),1

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu