OL9

Čtvrtek po 1. neděli adventní

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trpoHosdiO1.slavuj5tedobrý,na,ne5jeboťdensrstvími6ho*jeloky.tr6nakatseje7pe2.unež*pok Hos7dinu,ka.vatřo8v člokatseje9pe3.unež*pok Hos9dinu,né.řo10vatv mocpodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnedensrstvíloje13mihoky.natr14mněbráte4.O15tevřenosdlti,sprany15vebychavzdalji16du*vejmi,diponu.ky16Hosdiponoje17to5.ToHos*chána,probráva17vedliví.ze18spražesku6.19ti,ji*astalvy19šelslysou.se20mouspápodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnedensrstvíloje23mihoky.natr24spásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nodipono9.Žehme29z HosvámHosje*podo29vamu.Bůhnámsvětlo.a30dinpřáldopodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnedensrstvíloje33mihoky.natr34
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnenatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvík Hossekatpodinu,peje72.uv čloka.než*8vatřok Hossekatpodinu,peje93.uv mocné.než*vat10řopodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnenatrky.jehomi13srdenstvílosprabrányvetevře15O4.mnětemi,jiadunos15dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal16kybránovana,tojeHos17To5.podivedspraliví.*18prozechávyslyšelku6.ji19žesti,spásou.stal*a20mousepodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnenatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nodipono9.Žehme29z HosvámHosje*podo29vamu.Bůhnámsvětlo.a30dinpřáldopodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnenaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvík Hossekatpodinu,peje72.uv čloka.než*8vatřok Hossekatpodinu,peje93.uv mocné.než*vat10řojeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílosprabrányvetevře15O4.mnětemi,jiadunos15dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal16kybránovana,tojeHos17To5.podivedspraliví.*18prozechávyslyšelku6.ji19žesti,spásou.stal*a20mousejeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nonopodivame29Žeh9.z HosvámpoHosdinjedo29Bůhmu.*světlo.ado30námpřáljeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísrk Hossekatpodinu,peje72.uv čloka.než*8vatřok Hossekatpodinu,peje93.uv mocné.než*vat10řojeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílovedlspranosti,vřete15O4.tebránymněkyHospodinu.jimi,16vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos17To5.podivedspraliví.*18prozechávyslyšelku6.ji19žesti,spásou.stal*a20mousejeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28novadonomu.mevám29Žeh9.podiz Hosnámsvětpřállo.Hospo30Bůh*jeadodinjeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísrk Hossekatpodinu,peje72.uv čloka.než*8vatřok Hossekatpodinu,peje93.uv mocné.než*vat10řojeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílovedlspranosti,vřete15O4.tebránymněkyHospodinu.jimi,16vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos17To5.podivedspraliví.*18prozechávyslyšelku6.ji19žesti,spásou.stal*a20mousejeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28novadonomu.mevám29