OL90

Pondělí po 3. neděli postní

Pondělí po 4. neděli velikonoční

Při křtu dospělých

ZvětšitZmenšitResetovat

topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňprahnepra*takbys3třin,Bobě,že!duše4topopoBodu52.žízšeBovémhu:pohu,5žijíta*kdy6přismímžítvář?spa6Botřitpotobě,R.7žízšedumůj!žePa8Bone,alosvouli3.Seš9světsvévěr9*tynost:vedou +douvepři10ahorutvounatou10svastanů.a10tvýchdopotobě,R.11žízšedumůj!žePa12Bone,žík Bo4.Pak13toupímpřishu,k Bokteolmu13ři, +jeraňudostí,13plnaciteao14*vímslaBomůjže!Borou,14že,potobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňprahnepra*takbys3třin,Bobě,že!duše4topoBopohu,2.du5šežíz*hu:kdysmímži5povémBoBotřitžítvář?přijít6spaapotobě,R.7žízšedumůj!žePa8Bone,alosvouli3.Seš9světsvévedounost:věr*ty9svatvoutoupřive10adou +nastatvýchnů.horu10doapotobě,R.11žízšedumůj!žePa12Bone,žímuk BoPakpřis134.pímtouktehu,ol13k Boři, +rajedostí,na13ňuplciteao14*vímslaBomůjže!Borou,14že,potobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňprahnepra*takbys3třin,Bobě,že!duše4topoBopohu,2.du5šežíz*hu:kdysmímži5povémBoBotřitžítvář?přijít6spaapotobě,R.7žízšedumůj!žePa8Bone,alosvouli3.Seš9světsvévenost:věr9*tytvounasvaapři10douvedou +tvýchstadonů.ho10touarupotobě,R.11žízšedumůj!žePa12Bone,mužíolPak4.přis13touk Bopímnaplři, +k Bo13ktehu,slavíma*ojera13ňutí,dosBože,můjže!te14ciBorou,potobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šeduživémhu,poBohu:žízduše52.poBotřitBospažítvář?smíma6kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz7R.bě,toPapověrasvounost:svéli9Seš3.losvětvedou +přina10ty*douavetvýchstaadonů.svatou10tvouruhožene,Bomůj!šedužíz11R.bě,toPapoolři, +muk Botoupřis4.pím13Pakžík Bodosratí,ňujeslaa*o13hu,kteplnamůjBoBože,že!ci14vímrou,težene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šeduživémhu,poBohu:žízduše52.poBotřitBospažítvář?smíma6kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz7R.bě,toPapověrasvounost:svéli9Seš3.losvětvedou +přina10ty*douavetvýchstaadonů.svatou10tvouruhožene,Bomůj!šedužíz11R.bě,toPapoolři, +muk Botoupřis4.pím13Pakžík Bodosratí,ňujeslaa*o13hu,kteplnamůjBoBože,že!ci14vímrou,težene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šeduživémhu,poBohu:žízduše52.poBotřitBospažítvář?smíma6kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz7R.bě,toPapovetynost:*douasvětlo9svéli3.Sešsvouvěraadohorunů.statvýchdou +na10přivesvatoutvoužene,Bomůj!šedužíz11R.bě,toPapoři, +olk Bohu,přistoupím13Pak4.žímuk Bodostí,jeraslaa*o13kteplnaňumůjBoBože,že!ci14vímrou,težene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šedupoBohu,živém2.dušežíz5pospatřitaBožítvář?kdyhu:*5Bopřijítsmímžene,Bomůj!šedužíz7R.bě,toPapovetynost:*douasvětlo9svéli3.Sešsvouvěraadohorunů.statvýchdou +na10přivesvatoutvoužene,Bomůj!šedužíz11R.bě,toPapoři, +olk Bohu,přistoupím13Pak4.žímuk Bodostí,jeraslaa*o13kteplnaňumůjBoBože,že!ci14vímrou,težene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šedupoBohu,živém2.dušežíz5pospatřitaBožítvář?kdyhu:*5Bopřijítsmímžene,Bomůj!šedužíz7R.bě,toPaponost:ty*vedousvésvět9Seš3.lisvouvěraloadohorunů.statvýchvedou +a10přisvatoutvounažene,Bomůj!šedužíz11R.bě,toPapoři, +olk Bohu,přistoupím13Pak4.žímuk Bodostí,jeraslaa*o13kteplnaňumůjBoBože,že!ci14vímrou,težene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hnepratobě,poBože!*pratakhne4šedupoBohu,živém2.dušežíz5pospatřitaBožítvář?kdyhu:*5Bopřijítsmímžene,