OL91

Úterý po 3. neděli postní

26. neděle v mezidobí A

Žalm 25

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL91 – Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. – Žalm 25

R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat.

R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine!

R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

Odpověď: Ž 25 (24),6a

Verše: Ž 25 (24)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu