OL91

Úterý po 3. neděli postní

26. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách. / 2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, + nepřestávám v tebe důvěřovat. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 3. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně. / 4. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, * pamatuj na mě ve svém milosrdenství + pro svou dobrotivost, Hospodine! / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. / 5. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu. / 6. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě. / R. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.