OL93

Pátek po 3. neděli postní

Žalm 81

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL93 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. – Žalm 81

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena,

2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel.

4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu!

6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země!

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil.

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověď: Ž 81 (80),2a

Verše: Ž 81 (80)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu