OL93

Pátek po 3. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena, / 2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel. / 4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena, / 2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel. / 4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena, / 2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel. / 4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena, / 2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel. / 4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 1. Slyšel jsem hlas mně neznámý: * „Zbavil jsem jeho šíji břemena, / 2. z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. * V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 3. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku, * u vody v Meribě jsem tě zkoušel. / 4. Slyš, můj národe, chci tě napomenout, * Izraeli, kéž bys mě poslouchal! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 5. Nesmíš mít boha jiného, * nesmíš se klanět bohu cizímu! / 6. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě vyvedl z egyptské země! / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá. / 7. Kéž by mě můj národ slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách! / 8. Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil. / R. Plesejte Bohu, který nám pomáhá.