OL94

Sobota po 3. neděli postní

Žalm 51

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL94 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. – Žalm 51

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

2. Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

3. Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

4. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

5. Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.

6. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, + v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.

R. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Odpověď: Srov. Ž 51 (50),3a

Verše: Ž 51 (50)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu