OL94

Sobota po 3. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Smise,lujli.šine2jsmeboťzhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvéto*svéprovel4slipranevost.hlaďza4mousmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.šili.zhřene8jsmeboťlibu3.Vždyť9mášne*kdybychv o9ti,tvu,nenožer10valmitilá.laby10byže,Boje4.Mou11tí,o*šezkrouzkrou11duch,šenýmsrdanýmkor12pohrdponeš.Bocem,12neže,ne,PaSmise,13lujR.li.šine14jsmeboťzhřeSiónsvouPa5.ne,ob15šťastnidujzbuvupří15zní,*znozama.hradby16ruJezadešPako176.najpěttýchniobe17kov zálechpaitech, +17lov cetitářolžer17tvách,*nabýčky.doubu18klástne,PaSmise,19lujR.li.šine20zhřejsmeboť
boťnejsmelujR.SmiPane,se,li.2šizhřemnou,deBoSmi1.lujse3nasrlodenství,že,pro3misvétoslivel4své*propranemouvost.za4hlaďsmyjmou2.Úpl5zečisťo*avi5nuhříchu.od6hone,PaSmise,7lujR.šili.zhřene8jsmeboťlibu3.Vždyť9mášnenovalv o9ti,bych*kdytimibylá.tvu,ne10žerlabyže,Boje4.Mou11tí,o*šezkrouzkrou11duch,šenýmsrdanýmkor12pohrdponeš.Bocem,12neže,boťnejsmeR.Smiluj13Pase,ne,li.14šizhřeniSine,5.Pa15šťastobvuzbu*znosvouónzní,15přízaruma.hrad16dujJebybezaoPak6.17pětdešnajtech, +v cekoni17v zátýchotvách,na*žerolpalo17ilechbýčklástky.tářti18doububoťnejsmeR.Smiluj19Pase,ne,li.20zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřejsmeboťšili.R.lujSmi7se,nePane,v obuti,Vždyť3.ne9limášžervaltvu,10bych*kdynomitilá.neby10bylaže,Boje4.Mou11tí,oašenýmpoše11zkrouzkrou*duch,neže,hrdponeš.nýmsrd12korcem,Bozhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pasvoupříónzní,ne,obSi15Pa5.nišťastzaJeruma.vuzbuduj16zno*byhradbezaoPak6.17pětdešnajtech, +v cekoni17v zátýchotvách,na*žerolpalo17ilechbýčklástky.tářti18doububoťnejsmeR.Smiluj19Pase,ne,li.20zhřeši
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřejsmeboťšili.R.lujSmi7se,nePane,ti,v okdy*bychneVždyť3.mášbu9libytibylalá.mival10nonežertvu,zkrouješeduch,oMou4.že,11Botí,nýmkorsrd*šezkrouným12poahrdponeš.Bocem,12neže,zhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pasvoupříónzní,ne,obSi15Pa5.nišťastzaJeruma.vuzbuduj16zno*byhradv zábekoniopětnaj17Pak6.zadešlechipatvách,žer17týchov celotech, +býčdouklástky.tářol18na*butizhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřejsmeboťšili.R.lujSmi7se,nePane,ti,v okdy*bychneVždyť3.mášbu9libytibylalá.mival10nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo4.11tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po12nýmanýmsrdkorzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pasvoupříónzní,ne,obSi15Pa5.nišťastzaJeruma.vuzbuduj16zno*byhradv zábekoniopětnaj17Pak6.zadešlechipatvách,žer17týchov celotech, +býčdouklástky.tářol18na*butizhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,že,Boprosvélujse3Smi1.mnou,denasvévelslisrlo3miství,pro*dennehlaďmoupravost.4tozavimousmyjnuÚpl2.ze5hříhochu.a*očisť6odzhřejsmeboťšili.R.lujSmi7se,nePane,ti,v okdy*bychneVždyť3.mášbu9libytibylalá.mival10nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo4.11tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po12nýmanýmsrdkorzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pasvoupříónzní,ne,obSi15Pa5.nišťastzaJeruma.vuzbuduj16zno*byhradv zábekoniopětnaj17Pak6.zadešlechipatvách,žer17týchov celotech, +býčdouklástky.tářol18na*butizhřeboťjsmešili.lujR.se,19Sminene,Pa
zhřeboťjsmešili.lujse,SmiR.Panene,miprosvéství,losrdensena3Smi1.lujmnou,Bodeže,hlaďmouzanepravost.vel4pro*svétoslinuvia*očisťze5Úpl2.smyjmouhříhochu.od6zhřejsmeboťšili.R.lujSmi7se,nePane,ti,v okdy*bychneVždyť3.mášbu9libytibylalá.mival10nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo4.11tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po12nýmanýmsrdkorzhřeboťjsmešili.R.lujSmise,13nene,Pasvoupříónzní,ne,obSi15Pa5.nišťastzaJeruma.vuzbuduj16zno*byhradv zábekoniopětnaj17Pak6.zadešlechipatvách,žer17týchov celotech, +