OL95

4. neděle postní A

Pondělí po 5. neděli postní

4. neděle velikonoční A

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C

16. neděle v mezidobí B

Ježíše Krista Krále A

Stolce sv. apoštola Petra (22. února)

O duchovních pastýřích

O svatých (v době velikonoční)

Při křtu / Při biřmování

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

jemůjHosR.dinpostrápodám.týř,pasnenicmůjpaspo1.Hos3jedinstrápodám,týř,3nenicvat*4prodmistvipanách,na4žíchsvědám,kde2.vo5k vopočiodnout.mosi5huši.dumoučer*Ob6jestvujemůjHosR.7dinponepopas7nictýř,dám.8strápoVe3.9detáchspráv9cesnýchno.jmé*pro10jesvotemšelI11bychkdy4.kle,no11rotouzla,seza*ne12nuleksemnou.vždyť12jsityhůl,tvá5.Tvůj13akyjcha.ú*ty14jsoujemůjHosR.15dinpostrápodám.týř,pas15nenicprostůl6.Pros17rášmýchky18zra*předtel,18přánemažeš7.hla19mivujem,19leopřeká.*20šečíjemůjHosR.21dinpostrápodám.týř,pas21neniczeňpří8.Štěs23avšechny*popro23zevožita,dny24hov Hospo9.pře25smímvatdonodi25lou*na26předhé,dlousy.26čajemůjHosR.27dinpostrápodám.týř,pas27nenic
týř,můjpasnicpodinR.Hosjedám.ne2strápomůjpaspo1.Hos3jedinstrápodám,týř,3nenicvat*4prodmistvipanách,na4žíchsvědám,kde2.vo5k vopočiodnout.mosi5huši.dumoučer*Ob6jestvutýř,pasmůjnicpoR.Hos7jedindám.ne8stráposprávnýchpode3.Ve9jméjesvono.cestách9*pronotemtou4.I11šelkdybychleknuzaro11ne*kle,sejsimnou.sezla,12tyvždyťhůl,tvá5.Tvůj13akyjcha.ú*ty14jsoutýř,pasmůjnicpoR.Hos15jedindám.ne16strápoprostůl6.Pros17rášpřánetel,*před18kymýchzraožešjem,levu7.hla19mimapřeká.*20šečítýř,pasmůjnicpoR.Hos21jedindám.ne22strápozeňpří8.Štěs23avšechny*popro23zevožita,dny24hopov Hosdivat259.přesmím*nahé,dlouno25dočasy.loupřed26týř,pasmůjnicpoR.Hos27jedindám.ne28strápo
týř,můjpasnicpodinR.Hosjedám.ne2strápotýř,pasnicHos1.pomůj3dinjeprodmipone3*dám,strápažíchstvinách,vat4svěnadám,kde2.vo5k vopočiodnout.mosi5huši.dumoučer*Ob6jestvutýř,pasmůjnicpoR.Hos7jedindám.ne8stráposprávnýchpode3.Ve9jméjesvono.cestách9*pronotemtou4.I11šelkdybychleknuzaro11ne*kle,sejsimnou.sezla,12tyvždyťhůl,tvá5.Tvůj13akyjcha.ú*ty14jsoutýř,pasmůjnicpoR.Hos15jedindám.ne16strápoprostůl6.Pros17rášpřánetel,*před18kymýchzraožešjem,levu7.hla19mimapřeká.*20šečítýř,pasmůjnicpoR.Hos21jedindám.ne22strápoproze8.Štěsa23zeňpřížihovota,po*všechny24dnypov Hosdivat259.přesmím*nahé,dlouno25dočasy.loupřed26týř,pasmůjnicpoR.Hos27jedindám.ne28strápo
týř,můjpasnicpodinR.Hosjedám.ne2strápotýř,pasnicHos1.pomůj3dinjeprodmipone3*dám,strápažíchstvinách,vat4svěnasikdemohu2.5vodám,k vodujemouši.činout.5odpočerstvuOb*týř,pasmůjnicpoR.Hos7jedindám.ne8stráposprávnýchpode3.Ve9jméjesvono.cestách9*proronotoukle,I4.kdybych11temšeljsisevždyťtymnou.zaleknu12ne*zla,sehůl,tvá5.Tvůj13akyjcha.ú*ty14jsoutýř,pasmůjnicpoR.Hos15jedindám.ne16strápoprostůl6.Pros17rášpřánetel,*před18kymýchzraožešjem,levu7.hla19mimapřeká.*20šečítýř,pasmůjnicpoR.Hos21jedindám.ne22strápoproze8.Štěsa23zeňpřížihovota,po*všechny24dnydipono9.vat25přev Hossmímčalousy.na*25dodlouhé,předtýř,pasmůjnicpoR.Hos27jedindám.ne28strápo
postránenicdám.podinjeHosR.pastýř,můjnicnetýř,postrádám,podin3Hos1.můjjepasžíchpanasvěstvi