OL95

4. neděle postní A

Pondělí po 5. neděli postní

4. neděle velikonoční A

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C

16. neděle v mezidobí B

Ježíše Krista Krále A

Stolce sv. apoštola Petra (22. února)

O duchovních pastýřích

O svatých (v době velikonoční)

Při křtu / Při biřmování

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Za zemřelé / Při pohřbu

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve (2. ledna)

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice (21. ledna)

Sv. Jana I., papeže a mučedníka (18. května)

Sv. Norberta, biskupa (6. června)

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka (20. července)

Sv. Radima, biskupa (12. října)

Sv. Markéty Marie Alacoque, panny (16. října)

Sv. Gertrudy Veliké, panny (16. listopadu)

Sv. Silvestra I., papeže (31. prosince)

Žalm 23

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. – Žalm 23

R. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši.

R. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.

4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.

R. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,

7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.

R. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,

9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.

R. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Odpověď: Ž 23 (22),1

Verše: Ž 23 (22)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu