OL96

4. neděle postní A

Pondělí po 5. neděli postní

4. neděle velikonoční A

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C

16. neděle v mezidobí B

Ježíše Krista Krále A

Stolce sv. apoštola Petra (22. února)

O duchovních pastýřích

O svatých (v době velikonoční)

Při křtu / Při biřmování

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Za zemřelé / Při pohřbu

Žalm 23

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL96 – Pán je můj pastýř, nic mi neschází. – Žalm 23

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.

1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši.

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.

3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.

4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.

6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,

7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.

8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,

9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.

Odpověď: Ž 23 (22),1

Verše: Ž 23 (22)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu