OL96

4. neděle postní A

Pondělí po 5. neděli postní

4. neděle velikonoční A

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C

16. neděle v mezidobí B

Ježíše Krista Krále A

Stolce sv. apoštola Petra (22. února)

O duchovních pastýřích

O svatých (v době velikonoční)

Při křtu / Při biřmování

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, / 2. vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 3. Vede mě po správných cestách * pro svoje jméno. / 4. I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. / 5. Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 6. Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel, / 7. hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. / 8. Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života, / 9. přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy. / R. Pán je můj pastýř, nic mi neschází.