OL96

4. neděle postní A

Pondělí po 5. neděli postní

4. neděle velikonoční A

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C

16. neděle v mezidobí B

Ježíše Krista Krále A

Stolce sv. apoštola Petra (22. února)

O duchovních pastýřích

O svatých (v době velikonoční)

Při křtu / Při biřmování

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

týř,pasPánR.můjjezí.neschánicmimůjpaspo1.Hos2jedinstrápodám,týř,2nenicvat*3prodmistvipanách,na3žíchsvěkdedám,si42.vok vo*Obnout.čičerhumo4poodduši.jestvu5moutýř,pasR.Pán6jemůjchází.nes6nicmipoVe3.7detáchspráv7cesnýchjméno.*pro8jesvonotemtou4.I9šelkdybychnuleksekle,roza*ne9sejsimnou.vždyťzla,10tyhůl,tvá5.Tvůj11akyjcha.úty12jsou*týř,pasR.Pán13jemůjchází.nes13nicmiprostůl6.Pros14rášmých15ky*předzratel,15přáneožešjem,levu7.hla16mamipřeká.*17šečítýř,pasR.Pán18jemůjchází.nes18nicmizeňpří8.Štěs19avšechnypro19*pozevožita,dny20hov Hospo9.pře21smímvatna*dloudino21dočasy.předhé,22loutýř,pasR.Pán23jemůjzí.chánes23minic
týř,pasPánR.můjjezí.neschánicmitýř,pasnicHos1.pomůj2dinjeprodmipone2*dám,strápažíchstvinách,vat3svěnakdedám,si42.vok vo*Obnout.čičerhumo4poodduši.jestvu5moutýř,pasR.Pán6jemůjchází.nes6nicmisprávnýchpode3.Ve7jesvojméno.cestách7*pronotemtou4.I9šelkdybychnulekzakle,ro9*nesejsimnou.sezla,10tyvždyťhůl,tvá5.Tvůj11akyjcha.úty12jsou*týř,pasR.Pán13jemůjchází.nes13nicmiprostůl6.Pros14rášpřátel,nezra*před15mýchkyožešjem,levu7.hla16mamipřeká.*17šečítýř,pasR.Pán18jemůjchází.nes18nicmizeňpří8.Štěs19avšechnypro19*pozevožita,dny20hopov Hosdivat219.přesmímna*dlouno21dočasy.předhé,22loutýř,pasR.Pán23jemůjzí.chánes23minic
nicnesmichází.můjjeR.Pántýř,pastýř,pasnicHos1.pomůj2dinjeprodmipone2*dám,strápažíchstvinách,vat3svěnakdedám,si42.vok vo*Obnout.čičerhumo4poodduši.jestvu5mouminesnicchází.PánR.je6pastýř,můjcesnýchsprávtáchVe3.de7pojméno.*pro8jesvonotemtou4.I9šelkdybychnulekzakle,ro9*nesejsimnou.sezla,10tyvždyťhůl,tvá5.Tvůj11akyjcha.úty12jsou*minesnicchází.PánR.je13pastýř,můj*předstůlzra6.Pros14proráštel,přáky15nemýchožešjem,levu7.hla16mamipřeká.*17šečíminesnicchází.PánR.je18pastýř,můjproze8.Štěsa19zeňpřížihovota,po*všech20nydnypov Hosdivat219.přesmímna*dlouno21dočasy.předhé,22loumineschází.nicjeR.Pán23pastýř,můj
nicnesmichází.můjjeR.Pántýř,pastýř,pasnicHos1.pomůj2dinjeprodmipone2*dám,strápažíchstvinách,vat3svěnasikdemohu2.4vodám,k vomouduješi.počinout.4odstvučerOb*minesnicchází.PánR.je6pastýř,můjcesnýchsprávtáchVe3.de7pojméno.*pro8jesvoronotoukle,I4.kdybych9temšeljsivždyťtysemnou.zaleknu10ne*zla,seúty*jsoucha.kyjatvá11Tvůj5.hůl,minesnicchází.PánR.je13pastýř,můjprostůl6.Pros14rášpřátel,nezra*před15mýchkyožešjem,levu7.hla16mamipřeká.*17šečíminesnicchází.PánR.je18pastýř,můjproze8.Štěsa19zeňpřížihovota,po*všech20nydnydipono9.vat21přev Hossmímčalousy.*21nadohé,předdloumineschází.nicjeR.Pán23pastýř,můj
nicnesmichází.můjjeR.Pántýř,pasnicnetýř,postrádám,podin2Hos1.můjjepasžíchnasvěnách,pastvimiprod3*vathuodsimonout.počik vo4vo2.kdedám,dumouši.čer*Ob5stvujeminesnicchází.PánR.je6pastýř,můjcesnýchsprávtáchVe3.de7pojméno.*pro8jesvoronotoukle,I4.kdybych9temšeljsivždyťtysemnou.zaleknu10ne*zla,seúty*jsoucha.kyjatvá11Tvůj5.hůl,minesnicchází.PánR.je13pastýř,můjprostůl6.Pros14rášpřátel,nezra*před15mýchky*číšepřejem,ká.vumima16hla7.oležešminesnicchází.PánR.je18pastýř,můjproze8.Štěsa19zeňpřížihovota,po*všech20nydnydodinovatsmím21pře9.pov Hosčasy.na*dlou22hé,předloumineschází.nicjeR.Pán23pastýř,můj
nicnesmichází.můjjeR.Pántýř,pasnicnetýř,postrádám,podin2