OL97

4. neděle postní B

Žalm 137

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL97 – Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás. – Žalm 137

R. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.

1. U řek babylónských, tam jsme sedali a plakali, + když jsme vzpomínali na Sión. * Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.

R. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.

2. Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, + kdo nás sužovali, žádali od nás radost: * „Zpívejte nám ze siónských písní!“

R. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.

3. Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň * v zemi cizí?

4. Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, * ať mi zchromne pravice!

R. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.

5. Ať se mi jazyk přilepí k patru, * jestliže na tebe nevzpomenu,

6. když nedám přednost Jeruzalému * před každou svou radostí.

R. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.

Odpověď:

Verše: Ž 137 (136)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu