OL99

Úterý po 4. neděli postní

Posvěcení lateránské baziliky (9. listopadu)

Výročí posvěcení kostela

ZvětšitZmenšitResetovat

jsoutřinbysR.Proudyžímuk raBotidossvamutu,měspřeho.šívyšstán2NejkutoúčišBůh1.jena3šeo*la,svěda3lepnejšísečil4kojav nouzi.mocpo4níkbome,se5to2.Pronecekdyise5byi*kdybyzela5mě,tilyhoseří6rymoře.hludo6bintřinjsoubysProuR.7dyžímuk raBo7tidosmusvaměs7přetu,ho.šívyšstán8Nejkujsouk rady3.Prou9třinbysmužítidos9Bosvaměs9*přetu,vyššíNejho,stánmu10kustředu,je4.Bůh11hov je*časodne11hnese,pohoBůhhotra12jinit.bu12chrádetřinjsoubysProuR.13dyžímuk raBo13tidosmusvaměs13přetu,ho.šívyšstán14Nejkupodinmi5.S ná15HosjekuJabův*Bůhstu15pů,tvrzí.jena16šírujtete,6.Pojď17zopoky,Bo17skutžínilk ú*kte18čiumě.ža18zesutřinjsoubysProuR.19dyžímuk raBo19tidosmusvaměs19přetu,ho.šívyšstán20Nejku
dosk ratidyR.ProujsoutřinbyssvapřemumužíBotu,měsho.šívyšstán2Nejkutočišanaje3Bůh1.úšejasekola,3svědčilo*v nouníkzi.lepší4nejpomocime,kdytose5Pro2.bonezelamě,seby5ceřírytii*kdy6byhosemoře.doly6binhludosk ratidyR.Prou7jsoutřinbyssvapřemužíBomu7tu,měsho.šívyšstán8Nejkudosk rati3.dyProubys9jsoutřintu,pře*svažíBo9měsmuvyšNejšího,mu10kustánstředu,je4.Bůh11hov ječashoponehne11*odse,chrádenit.traho12jiBůhbudosk ratidyR.Prou13jsoutřinbyssvapřemužíBomu13tu,měsho.šívyšstán14Nejkudinstupů,5.miS náje15poHostvrnašízí.JaBůh*16kujebůvBoteží6.te,Pojďpo17rujzočiuky,skut17*ktezemě.k únil18sužadosk ratidyR.Prou19jsoutřinbyssvapřemužíBomu19tu,měsho.šívyšstán20Nejku
dosk ratidyR.ProujsoutřinbyssvapřemumužíBotu,měsho.šívyšstán2Nejkutočišanaje3Bůh1.úšejasekola,3svědčilo*v nouníkzi.lepší4nejpomocime,kdytose5Pro2.bonezelamě,seby5ceřírytii*kdy6byhosemoře.doly6binhludosk ratidyR.Prou7jsoutřinbyssvapřemužíBomu7tu,měsho.šívyšstán8Nejkudosk rati3.dyProubys9jsoutřintu,pře*svažíBo9měsmuvyšNejšího,mu10kustánnedu,hnepose,je4.v je11Bůhstřehotrajiho12čas*odhochránit.buBůh12dedosk ratidyR.Prou13jsoutřinbyssvapřemužíBomu13tu,měsho.šívyšstán14Nejkudinstupů,5.miS náje15poHostvrnašízí.JaBůh*16kujebůvBoteží6.te,Pojďpo17rujzočiuky,skut17*ktezemě.k únil18sužadosk ratidyR.Prou19jsoutřinbyssvapřemužíBomu19tu,měsho.šívyšstán20Nejku
BodostižímudybysProuR.k rajsoutřinNejvyškušího.tu,přeměsmustánsvaasvědola,*naše3Bůh1.jetočišúníkpomocv nouzi.jako4čilselepšínejbyikdysesene5Pro2.tome,bohoi*kdybyserylaze5cemě,mobinře.tily6řídohluBodostižímuProuR.dy7bysk ratřinjsouvyšNejkuho.šítu,pře7měsmustánsvatik radosBodybys9Prou3.jsoutřinsvatu,pře*mužíměs9vyššíNejho,stánmu10kupohnese,neod*časjev je11Bůh4.střehodu,dechrábunit.ji12hohoBůhtraBodostižímuProuR.dy13bysk ratřinjsouvyšNejkuho.šítu,pře13měsmustánsvadinstupů,5.miS náje15poHostvrnašízí.JaBůh*16kujebůvžískutBoky,te,pozo17Pojď6.terujsuzežamě.uči18kte*k únilBodostižímuProuR.dy19bysk ratřinjsouvyšNejkuho.šítu,pře19měsmustánsva
žímuměsBotu,dybystřinR.Proudostijsouk ravyškuNejho.ší2svapřestánmuasvědola,*naše3Bůh1.jetočišúníkpomocv nouzi.jako4čilselepšínejkdyme,ibysenePro2.tosebo5kdybysei*hocela5mě,zebinmohluře.říti6rydolyžímuměsBotu,dybystřinti7ProuR.dosjsouk ravyššíNejkuho.svapře8stánmuBodostižímutřinProu3.dybysk rajsou9Nejstánkušívyšho,tu,pře*9měsmusvapohnese,neod*časjev je11Bůh4.střehodu,dechrábunit.ji12hohoBůhtražímuměsBotu,dybystřinti13ProuR.dosjsouk ravyššíNejkuho.svapře14stánmudinstupů,5.miS náje15poHostvrnašízí.JaBůh*16kujebůvžískutBoky,te,pozo17Pojď6.terujsuzežamě.uči18kte*k únilžímuměsBotu,dybystřinti19ProuR.dosjsouk ravyššíNejkuho.svapře20stánmu
žímuměsBotu,dybystřinR.Proudostijsouk ravyškuNejho.ší2svapřestánmuasvědola,*naše3Bůh1.jetočišúníkpomocv nouzi.jako4čilselepšínejcebysemě,lazeneboPro5seto2.i