OL99

Úterý po 4. neděli postní

Posvěcení lateránské baziliky (9. listopadu)

Výročí posvěcení kostela

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. / 2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího, / 4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. / 5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí. / 6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země. / R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.