OL99

Úterý po 4. neděli postní

Posvěcení lateránské baziliky (9. listopadu)

Výročí posvěcení kostela

Žalm 46

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL99 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. – Žalm 46

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.

2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,

4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Odpověď: Ž 46 (45),5

Verše: Ž 46 (45)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu