OL99a

Úterý po 4. neděli postní

Posvěcení lateránské baziliky (9. listopadu)

Výročí posvěcení kostela

Žalm 46

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL99a – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. – Žalm 46

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

1. Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.

2. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

3. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,

4. Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

5. S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

6. Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.

R. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Odpověď: Ž 46 (45),5

Verše: Ž 46 (45)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu