O projektu

Chtěli bychom mít v kapse všechny Olejníkovy žalmy, abychom je mohli zpívat, kdykoli srdce zatouží po Božím slovu.

Tento žaltář je technickým experimentem, prozatím bez církevního schválení. Cílem je vymyslet způsob, jak žalmy prezentovat na mobilních zařízeních, aby se pohodlně hledaly a zpívaly. Výsledky by mohly přispět ke zlepšení Zpěvníku pro scholy.

Žaltář čerpá z nově vydaného Olejníkova dvojdílného Žaltáře. Tato mobilní verze by je mohla rychle zpřístupnit všem scholám a jednotlivcům. Scholy často mají rozsáhlý archiv starších žalmů a nakopírování nových žalmů, nebo nákup většího množství žaltářů může být problém.

Použité technologie: PHP (symfony/yaml, vanderlee/syllable), JavaScript (romcal, diacritics), cshyphen, LilyPond, TiMidity++, FFmpeg

Autoři: Jiří Hon, František Sovadina, Antonín Salzmann