O projektu

Chtěli bychom mít stále při sobě noty ke všem Olejníkovým žalmům, abychom je mohli zpívat kdykoli a kdekoli.

Tento žaltář je technickým experimentem, prozatím bez církevního schválení. Cílem je vymyslet způsob, jak žalmy prezentovat na mobilních zařízeních, aby se pohodlně hledaly a zpívaly. Výsledky by mohly přispět ke zlepšení Zpěvníku pro scholy.

Žaltář čerpá z nejnovějšího tištěného Olejníkova dvojdílného Žaltáře připraveného Vladímírem Pavlíkem. Díky této mobilní variantě mohou scholy i jednotlivci ihned využívat tuto nejnovější edici, která opravuje mnoho chyb přechozích vydání.

Zdrojový kód: GitHub

Autoři: Jiří Hon, František Sovadina, Antonín Salzmann z farností Opava–Jaktař a Opava