OL598

Středa 5. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

lihotaR.Úsvedspraře.moudmlusvěřsvůjpo1.Hos2nudihosud,o2*v nějeddenat.onřuj,3busámtinosTvéspra42.dlvesvětlu,jítvze4kojapojakledprá5mu*tvévusu.5jamulihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlulita3.Ús7vedspramoudře,mluho7hovoho*je8zykjasprávné.ří,co8jeovlámu9ží4.Bokonvránevoce,srdto*pro9kroky.ra10hojelihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlupřicháved5.Spra12výmliHosodspá12sabáchtíspodi12*v dona,točišútěm.je13jimpodin14po6.Hosjimbozuje,jea14svovyzbajevu15bož*bezproje, +toaje15chráukají.žese15muk nělihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmlusvěřsvůjpo1.Hos2nudihosud,o2*v nějeddenat.onřuj,3busámtivzeTvé2.spra4venosdlmulu,*tvéprája4jítsvětkojamusu.jakpo5vuledlihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlulihospra7ta3.Úsvedhoře,je*jamlumoud7správjené.hoco8zykří,voovlámu9ží4.Bokonvránevoce,srdto*pro9kroky.ra10hojelihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlucháspá5.vedSprali12přivýmna,v do*dibáchodsa12poHostoúčištěm.tís13jimjeajepodin14Hos6.pojimbožbez*svo14vybozuje,je, +chráprozbavu15jeajeumukají.že15tok něselihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmlusvěřsvůjpo1.Hos2nudihosud,o2*v nějeddenat.onřuj,3busámtivzeTvé2.spra4venosdlmulu,*tvéprája4jítsvětkojamusu.jakpo5vuledlihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlulihospra7ta3.Úsvedhoře,je*jamlumoud7správjené.hoco8zykří,vosrdovláce,ží9Bo4.mukonhojekroky.neto10vrápro*ravolihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlucháspá5.vedSprali12přivýmna,v do*dibáchodsa12poHostoúčištěm.tís13jimjeajepodin14Hos6.pojimbožbez*svo14vybozuje,je, +chráprozbavu15jeajeumukají.že15tok něselihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
homluře.moudtaspraÚsR.livedsud,ov ně*hopodi2Hos1.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,3sámonvzetijítspraTvé2.4venosdlprátvé*muvuko4jalu,světjamusu.po5jakledhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedmluhomoudře,sprata7vedÚs3.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo8hoce,srdpro*tožíkon9Bo4.ovlámuhokrojeky.vrávo10nerahomlumoudře.ÚsR.taspra11livedspáchásavedli12Spra5.přivýmbáchna,v do*tísodHos12dipotočišútěm.je13jimjeavysvojimHos6.podinpo14vujezbajeabez*bozuje,bož14muusek nějí.kaje, +15chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedsud,ov ně*hopodi2Hos1.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,3sámonjítvzejakovespra2.dl4Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu4homlumoudře.ÚsR.taspra6livedmluhomoudře,sprata7vedÚs3.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo8hoce,srdpro*tožíkon9Bo4.ovlámuhokrojeky.vrávo10nerahomlumoudře.ÚsR.taspra11livedsaspáodHosvýmSpra5.vedlichápři12újejimtočištěm.na,v do*12poditísbáchjeavysvojimHos6.podinpo14vujezbajeabez*bozuje,bož14muusek nějí.kaje, +15chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedsud,ov ně*hopodi2Hos1.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,3sámonjítvzejakovespra2.dl4Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu4homlumoudře.ÚsR.taspra6livedmluhomoudře,sprata7vedÚs3.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo8hoce,srdpro*tožíkon9Bo4.ovlámuhokrojeky.vrávo10nerahomlumoudře.ÚsR.taspra11livedsaspáodHosvýmSpra5.vedlichápři12újejimtočištěm.na,v do*12poditísbáchjeavysvojimHos6.podinpo14vujezbajeabez*bozuje,bož14muusek nějí.kaje, +15chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedsud,ov ně*hopodi2Hos1.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,3sámonjítvzejakovespra2.dl4Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu4homlumoudře.ÚsR.taspra6livedmluhomoudře,sprata7vedÚs3.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo8hoce,srdpro*tožíkon9Bo4.ovlámuhokrojeky.vrávo10nerahomlumoudře.ÚsR.taspra11livedsaspáodHosvýmSpra5.vedlichápři12újejimtočištěm.na,v do*12poditísbáchjeavysvojimHos6.podinpo14vujezbajeabez*bozuje,bož14muusek nějí.kaje, +15chrátoprožehomlumoudře.R.taÚsspra16