OL662

Pondělí 18. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání! / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! / 6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil. / R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!