OL662

Pondělí 18. týdne 2

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL662 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! – Žalm 119

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

1. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

2. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

3. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, * kdo zachovávají tvá přikázání!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

4. Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

5. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, * já však dávám pozor na tvá přikázání.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

6. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys mě poučil.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Odpověď: Ž 119 (118),12b

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu