OL711

Sobota 28. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

jaknáš,nePapoR.Hosne,dijmétvénodipo2jehodvumi!zepo3cenePanáš, +Hos1.podi4ne,hodpojakvu4dicepojetvé4nojménoslebve*svouze4mi,benešilssa!pře5mluvneňat62.Z ústaslávilvupřisis6prapůrodsvýmcům.navzdo7*ryjaknáš,nePapoR.Hos8ne,dijmétvénodipo9jehodvumi!zepo10cedímnase3.Když11hlezalotvýchtváne11sa,besíc,nahvězprstů,11*nastvojsiřil:ktedy,12nahoCo4.ječlo13věk,žesmrtelník,myslíš,13je*costahoráš?žese14ojaknáš,nePapoR.Hos15ne,dijmétvénodipo16jehodvumi!zepo17ceolo5.čiUnils18jenhoanjsoulé,ším,men18nežsláactívou,o*věnčils19honadmu6.dals20noutvládložils*posvýchlemkou,20ruvšechno.k nomu21hámjaknáš,nePapoR.Hos22ne,dijmétvénodipo23jehodvumi!zepo24ce
jaknáš,nePapoR.Hosne,dijmétvénodipo2jehodvumi!zepo3cenáš, +nejakpodi4Hos1.Pane,tvéjejmédivu4pohodmi,svou*velebpo4nozecenešilssa!benos5přemluvneňat62.Z ústaslávilvupřisis6prapůrodsvýmcům.navzdo7*ryjaknáš,nePapoR.Hos8ne,dijmétvénodipo9jehodvumi!zepo10cenenatvábeseza11Když3.dímhle*nastů,síc,11sa,tvýchprlostvojsiřil:hvěz12naktedy,nahoCo4.ječlo13věk,žesmrtelník,myslíš,13je*costahoráš?žese14ojaknáš,nePapoR.Hos15ne,dijmétvénodipo16jehodvumi!zepo17ceojennils18či5.Uhoanjsoulé,lomen18nežším,sláactívou,o*věnčils19honadmu6.dals20noutvlád*pokou,losvýchlem20ruvšechhámno.mužils21k nojaknáš,nePapoR.Hos22ne,dijmétvénodipo23jehodvumi!zepo24ce
jaknáš,nePapoR.Hosne,dijmétvénodipo2jehodvumi!zepo3cenáš, +nejakpodi4Hos1.Pane,tvéjejmédivu4pohodmi,svou*velebpo4nozecenešilssa!benos5přemluvneňat62.Z ústaslávilvupřisis6prapůrodsvýmcům.navzdo7*ryjaknáš,nePapoR.Hos8ne,dijmétvénodipo9jehodvumi!zepo10cetvánane3.seKdyžza11dímhlestů,naprtvých*sa,11belostvojsiřil:nahvěz12síc,ktedy,nahoCo4.ječlo13věk,žesmrtelník,myslíš,13je*costahoráš?žese14ojaknáš,nePapoR.Hos15ne,dijmétvénodipo16jehodvumi!zepo17ceojennils18či5.Uhoanjsoulé,lomen18nežším,sláactívou,o*věnčils19holemsvýchdals6.muvlád20noutnadžilsloru20*pokou,všechno.k nomu21hámjaknáš,nePapoR.Hos22ne,dijmétvénodipo23jehodvumi!zepo24ce
divupohodpodine,HosR.nenáš,jakPazecemi!tvéjejmé2nopoponáš, +jakdivune,Hos1.podine4Pacepomi,zeje4hodjménotvéšilsnebesa!svou*velebnos5přepřiňatsisvilpraa6Z úst2.mluvneodsvýmrypůrcům.slávu6vzdona*divujakpohodpoR.di8Hosnenáš,Pane,zecemi!jetvéjmé9noponenatvábeseza11Když3.dímhle*nastů,síc,11sa,tvýchprlostvojsiřil:hvěz12naktedy,homyslíš,ječlona13Co4.ževěk,hooráš?stasmr14telco*ježeseník,divujakpohodpoR.di15Hosnenáš,Pane,zecemi!jetvéjmé16nopomenším,lojsounežnilsho18U5.čiojenasláctívou,lé,o*18ančilshověnsvýchrulemkou,muvlád20dals6.nadnoutvšechhámno.po*lo21žilsmuk nodivujakpohodpoR.di22Hosnenáš,Pane,zecemi!tvéjejmé23nopo
hodvujeditvépodine,PaHosR.ponáš,jaknezemi!nojméce2poponáš, +jakdivune,Hos1.podine4Pacepomi,zeje4hodjménotvéšilsnebesa!svou*velebnos5přepřiňatsisvilpraa6Z úst2.mluvneodsvýmrypůrcům.slávu6vzdona*divujakpohodpoR.di8Hosnenáš,Pane,zecemi!jetvéjmé9noponebetvása,seza11Když3.dímnahlesíc,na*nalotvých11stů,prstvojsiřil:hvězdy,12ktehomyslíš,ječlona13Co4.ževěk,hooráš?stasmr14telco*ježeseník,divujakpohodpoR.di15Hosnenáš,Pane,zecemi!jetvéjmé16nopomenším,lojsounežnilsho18U5.čiojenasláctívou,lé,o*18ančilshověnsvýchrulemkou,muvlád20dals6.nadnoutvšechhámno.po*lo21žilsmuk nodivujakpohodpoR.di22Hosnenáš,Pane,zecemi!tvéjejmé23nopo
hodvujeditvépodine,PaHosR.ponáš,jaknezemi!nojméce2poponáš, +jakdivune,Hos1.podine4Pacepomi,zeje4hodjménotvéšilsnebesa!svou*velebnos5přepřiňatsisvilpraa6Z úst2.mluvneodsvýmrypůrcům.slávu6vzdona*divujakpohodpoR.di8Hosnenáš,Pane,zecemi!jetvéjmé9noposa,nebetvýchlozahle11Když3.senatvádímjsidy,ktestvořil:síc,stů,prna*hvěz11namysholíš,co*jevěk,4.Coječlona13žehostaoráš?telník,14smrseže