OL711

Sobota 28. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 1. Hospodine, Pane náš, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa! / 2. Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu * navzdory svým odpůrcům. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 3. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: / 4. Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš? / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! / 5. Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, / 6. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno. / R. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!