OL728

Sobota 34. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujsejme1.Pojď5me,slavu*opoHos5nu,dispásy,svéSkájme6luhopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrBůhjeboť3.Ne13livelive*aHos13podinmibohy.naKrál14všedehlubinyV je4.horu15cejsoua*jemuze15hor.nyšipa16třívždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jeposlechuliR.Kéž19dnestebyssu:je20hlahoce!“srdza„Ne21tezujsvátvrme,6.Pojď23padme,se,me23klaňpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonkte*a26jsmelid,myvecedese,pa26stád(+)rukou.je26hoposlechuliR.Kéž27dnestebyssu:je28hlahoce!“srdza„Ne29svátetvrzuj
slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmehopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrBůhjeboť3.Ne13livelive*aHos13podinmibohy.naKrál14všedenyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamuvždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jeposlechuliR.Kéž19dnestebyssu:je20hlahoce!“srdza„Ne21tezujsvátvrme,klaňse,mepad23me,6.Pojďpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonkte*a26jsmelid,myvecedese,pa26stád(+)rukou.je26hoposlechuliR.Kéž27dnestebyssu:je28hlahoce!“srdza„Ne29svátetvrzuj
jelislechhobysR.Kéžpoutednesce!“zujtesrdsvásu:2hlazatvr„Nenu,dipo*oslame,1.5PojďmeHossejsvéspásy,jmevu6luSkás chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mijelislechhobysR.Kéž9udnestepoce!“zujtesvásrdsu:10hlazatvr„NeHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamuvždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jejelislechhobysR.Kéž19udnestepoce!“zujtesvásrdsu:20hlazatvr„Neme,klaňse,mepad23me,6.Pojďpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonse,pa(+)mya*26jsmektelid,horujekou.ceve26stáddejelislechhobysR.Kéž27udnestepoce!“zujtesvásrdhlasu:zatvr28„Ne
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamujeuončinil,hoje17Je5.ře,movždyťhorujece.souš,kte18i*zhnětlyrouhlahosu:bystednes19KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne21tezujsvátvrse,po*meklepadme,23Pojď6.me,klaňHoscem,diponem!mepřed24kněsvýmtvůr*myjsmelid,akteboťonje25Ne7.Bůhnášjehodekou.ruse,26(+)pacevestádhlahosu:bystednes27KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne29svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamujeuončinil,hoje17Je5.ře,movždyťhorujece.souš,kte18i*zhnětlyrouhlahosu:bystednes19KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne21tezujsvátvrse,po*meklepadme,23Pojď6.me,klaňHoscem,diponem!mepřed24kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeonje25Ne7.boťBůhnášjehokou.ru(+)stád26pase,vedecehlahosu:bystednes27KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne29svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd