OL728

Sobota 34. týdne 2

Žalm 95

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL728 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ – Žalm 95

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy,

2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme!

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy.

4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor.

5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou.

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

Odpověď: Ž 95 (94), 7c-8a

Verše: Ž 95 (94)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu