OL88

3. neděle postní B

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (6. čtení)

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Ex 19,3-20)

ZvětšitZmenšitResetovat

vaslomášPaR.tyne,vota.živěč2hokonjeHos1.podi3nůvob(+)čerkodo3lý,naHos*ši,pojestvu3duspojelehnůvdi4kazpříšezkuvý,li4ne(+)moudrost.mu4vaslomášPa5tyne,R.vota.věč6žihopředvypidi7po2.Hosno(+)sojsousy7né,správHos*ci,pora7srddostjasjený,nůvdi8kazrozoječi.(+)o8lusvětvaslomášPa9tyne,R.vota.věč10žihopodizeň3.11Hospředtrná,nemje11přímunovydina11ky,po*Hosvé,di(+)roky12jsoupravvedlispravé.nyvšech12jsouvaslomášPa13tyne,R.vota.věč14žihoto,zlanadjsou15ší4.Dražnadrytaho,nosthoj15zlamed,nadší*slad16nadjsoustů.šťá16z plávuvaslomášPa17tyne,R.vota.věčži18ho
vaslomášPaR.tyne,vota.živěč2hojekondopodi3Hos1.nůvstvuobčerjena3ko(+)lý,nůvdipříši,dupo*Hos3nevý,(+)zkujespo4kazlilehmoudrost.še4muvaslomášPa5tyne,R.vota.věč6žihopředvypidi7po2.Hosno(+)sojsousy7né,správHos*ci,pora7srddostný,jas(+)nůvroz8dikazjeoječi.světo8luvaslomášPa9tyne,R.vota.věč10žihonemdije3.zeňpřed11poHosky,naHos*popřímná,11utrpravjsoudivé,vy12dinorokyvedsprajsouvé.livšech(+)12nyvaslomášPa13tyne,R.vota.věč14žihonadto,hoj4.šíDražjsou15zlanadsladšího,jsou*zla15nosttaryz plávustů.nadmed,16šťánadvaslomášPa17tyne,R.vota.věčži18ho
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslokojedonalý,nůvHos1.podikon3Hos*ši,podiobčer3(+)jedustvuvý,li(+)nekaz4nůvpříspolehjemoudrost.še4zkumužihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslosyjsoupisprávpodi7Hos2.vypřednosrddostraci,(+)7né,sojaskazjený,podi8Hos*roznůvoječi.(+)o8lusvětžihovota.R.ne,Pa9tyvavěčmášslojedinemuzeňpřed113.poHosky,Hos*poná,11přímnatrpravkyjsoudinovy12dirovedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechžihovota.R.ne,Pa13tyvavěčmášslohojto,nadnostšíjsou15Draž4.zlanadší*sladjsoutazlary15ho,z plávustů.nadmed,16šťánadžihovota.ne,R.ty17Pavavěčmášslo
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslokojedonalý,nůvHos1.podikon3ši,du*Hospoobčer3(+)stvujelilehvý,(+)pří4dinůvjespokazmoudrost.zkuše4nemužihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslojsoupisysprávné,noHos2.podipředvy7Hos*poci,dinůvso7(+)radostsrdlujeosvětoči.jejasrozkaz(+)ný,8žihovota.R.ne,Pa9tyvavěčmášslojedinemuzeňpřed113.poHosky,Hos*poná,11přímnatrpravkyjsoudinovy12dirovedjsouspralivé.(+)vé,12nyvšechžihovota.R.ne,Pa13tyvavěčmášslohojto,nadnostšíjsou15Draž4.zlanadší*sladjsoutazlary15ho,z plávustů.nadmed,16šťánadžihovota.ne,R.ty17Pavavěčmášslo
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslonalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslosprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žihovota.R.ne,Pa9tyvavěčmášslounemjepřímná,Hos3.zeňpředdipo11novyrokyna11trky,podi*Hosjsouspranyvedlivé.divšech12jsouprav(+)vé,žihovota.R.ne,Pa13tyvavěčmášslohojto,nadnostšíjsou15Draž4.zlanadší*sladjsoutazlary15ho,z plávustů.nadmed,16šťánadžihovota.ne,R.ty17Pavavěčmášslo
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslonalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslosprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žihovota.R.ne,Pa9tyvavěčmášslopřímná,jeutrpředHos113.zeňdinempovyrokyky,Hos*11nadinopojsouspranyvedlivé.divšech12jsouprav(+)vé,žihovota.R.ne,Pa13tyvavěčmášslonostnadhojtazlašíjsounad15Draž4.to,zlavušťánadz plástů.ho,slad*med,15rynadšíjsoužihovota.ne,R.ty17Pavavěčmášslo
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslonalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslosprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětluči.jas8kazjeo(+)ný,žihovota.R.ne,Pa9tyvavěčmášslounemjepřímná,Hos3.zeňpředdipo11vynorona11trHos*podiky,jsouspravšechnyvé.vedliprav12kyjsouvé,(+)dižihovota.R.ne,Pa13tyvavěčmášslonostnadhojtazlašíjsounad15Draž4.to,zlavušťánadz plástů.ho,slad*med,15rynadšíjsoužihovota.ne,R.ty17Pavavěčmášslo
žihovota.ne,tyPaR.vavěčmášslonalý,dokoob(+)dinův3Hos1.pokonjekaznůvpříjespojedu3čerstvuHos*podiši,mumoudrost.vý,4(+)lehlizkušenežihovota.R.ne,Pa5tyvavěčmášslosprávsyjsouné,(+)dino7Hos2.popředpivydipo*ci,Hosnůvroz7sodostrasrdjeosvětlu