OL88

3. neděle postní B

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (6. čtení)

Seslání Ducha Svatého, vigilie (po čtení z Ex 19,3-20)

Žalm 19

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL88 – Pane, ty máš slova věčného života. – Žalm 19

R. Pane, ty máš slova věčného života.

1. Hospodinův zákon je dokonalý, (+) občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, (+) nezkušenému dává moudrost.

R. Pane, ty máš slova věčného života.

2. Hospodinovy předpisy jsou správné, (+) působí radost srdci, * Hospodinův rozkaz je jasný, (+) osvětluje oči.

R. Pane, ty máš slova věčného života.

3. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, (+) všechny jsou spravedlivé.

R. Pane, ty máš slova věčného života.

4. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost zlata ryzího, * sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

R. Pane, ty máš slova věčného života.

Odpověď: Jan 6,68

Verše: Ž 19 (18)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu